Socialni center Rog

Srečanje in posvet "Ljubljana - mesto globalnih državljanov"

ki bo v torek, 23. marca ob 15. uri, Socialni center Rog, Trubarjeva 72, Ljubljana.

Ljubljana se spreminja. Kot glavno mesto članice Evropske unije in zaradi zakoreninjenega antifašizma, kozmopolitskosti in odprtosti, postaja resnično globalno mesto. Vse pomembnejši del mestnega življenja postajajo migranti, ki so novi Ljubljančani in Ljubljančanke. Položaj migrantskih in prekernih delavcev ter beguncev pa je v Ljubljani slab. Velike težave, s katerimi se soočajo, izhajajo iz neprimernih konceptov družbe blaginje, ki so nastali v nekem drugem času, ko kroženje ljudi, idej in informacij ni bilo vrednota. Če hoče biti Ljubljana resnično globalno in odprto mesto, mora izumiti nove oblike družbe blaginje, ki bodo ustrezale novi kompoziciji njenega prebivalstva, ki je migrantska in mnogotera.

Socialni center Rog izhaja iz v Ljubljani zakoreninjenih tradicij antifašizma, kozmopolitskosti in odprtosti. V zadnjih štirih letih svojega obstoja se razume kot laboratorij globalnega državljanstva. Deluje med migrantskimi in prekernimi delavci ter prosilci za azil v mestu Ljubljana, oblikuje nova orodja samoorganizacije in bazične demokracije, ki omogočata artikulacijo potreb, lastnih novi sestavi mesta. V Socialnem centru Rog in skozi njega se med drugim samoorganizirata iniciativi migrantskih delavcev Nevidni delavci sveta (Invisible Workers of the World ali IWW) ter prosilcev za azil Svet za vsakogar. Ob rednih obiskih samskih domov in gradbišč, ob rednih srečanjih, delavnicah in kulturnih projektih v Socialnem centru Rog, ob rednem monitoringu Azilnega doma v Ljubljani in Centra za tujce v Postojni, ob ustvarjanju redne radijske oddaje Viza za budućnost (Od radnika do radnika, za bolji život) na Radiu študent, ob kontinuiranih raziskavah ter pravnih, političnih in družbenih znanstvenih analizah (monografska publikacija Horizont bojev: na lateralah, mejah in marginah pri Časopisu za kritiko znanosti, letnik XXXVIII, št. 238, ki ga je uredil SC Rog) ter ob ustvarjanju informativne spletne strani (www.njetwork.org), sta novi pomembni orodji delovanja tudi projekta Mobilna pisarna socialnih pravic in Generator socialnih pravic, ki ju v letu 2010 med drugim sofinancirata Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo MOL in Urad za mladino MOL.

Stiska migrantskih in prekernih delavcev, ki izhaja iz neustreznosti obstoječih konceptov družbe blaginje in državljanstva, je v teh dneh poznana vsakomur. V SC Rog in IWW mislimo, da je treba iskati konstruktivne odgovore nanjo, tako da najdemo nove vključujoče oblike družbe blaginje, ki jih skupaj gradimo globalni državljani. Zato kot točke razprave, ki jih želimo izpostaviti na tem posvetu, izpostavljamo naslednje:

1. Izmenjava izkušenj, delovanja in analiz s področja socialnih in državljanskih pravic s strani sodelujočih na posvetu.

2. Predstavitev delovanja SC Rog in Nevidnih delavcev sveta s poudarkom na omenjenih projektih.

3. Izoblikovanje predlogov za izboljšanje statusnega, delovnega, bivanjskega in družbenega položaja migrantskih ter prekernih delavcev in delavk v mestu Ljubljana in širše.

Svojo udeležbo na posvetu so potrdili predstavniki Urada za mladino MOL, predstavniki oddelka za zdravstvo in socialno varstvo MOL, predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Čakamo še na potrditev pisarne Varuhinje za človekove pravice.

Socialni center Rog

IWW Nevidni delavci sveta

Kulturno društvo Gmajna

Uredništvo radijske oddaje Viza za budućnost

Inštitut za nepodredljive vednosti - Horizont dogodka

Socialni center Rog

novo na portalih gibanj