Socialni center Rog

Umetnost, popularna kultura in urbana folklora

V četrtek, 27. oktobra 2011, bo v Socialnem centru Rog potekal delček simpozija Urbana etnologija in antropologija na Slovenskem - Simpozij ob 80-letnici prof. Slavka Kremenška in 70-letnici Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo z naslovom Umetnost, popularna kultura in urbana folklora.

Program:

15.45 – 17.15:

Rajko Muršič, Urbanost nemest: metodološki in epistemološki odmevi etnografskega preučevanja glasbenega življenja v Kanazawi in Krakovu

Jaka Repič, Urbanost, umetnost in izkustvo diaspore: primer kulturnega centra Museo conventillo Marjan Grum v Boci v Buenos Airesu

Leni Ozis, Grafiti: prepoznaven element urbanega prostora

17.15 – 17.30: Odmor

17.30 – 19.00:

Mojca Ramšak, Socialnomarketinške prakse kot preventiva pri raku dojk?

Marija Stanonik, Memorat – produktiven žanr sodobne slovstvene folklore

Ambrož Kvartič, Urbana povedka: formalistično in realistično razumevanje »urbanega« žanra pripovedne folklore

19.30: Večerja in zabava v Socialnem centru Rog

Word - 34.5 kb
UAE simpozij program
Celoten program simpozija
Socialni center Rog

novo na portalih gibanj