Obranimo avtonomen Rog!

Ustvarjajmo javne prostore za vsakogar (Rog nam ni dovolj - hočemo mesto)

V soboto 24. maja organiziramo ulično zabavo z naslovom »Ustvarjajmo javne prostore za vsakogar«. Dobimo se ob enajsti uri na Kongresnem trgu, odkoder bomo odplesali po ljubljanskih ulicah proti Rogu. Tam bomo nadaljevali z rojenjem v okviru različnih delavnic, poimenovanih NOworkNOshop.

»Mestna občina Ljubljana je poostrila nadzor v nekdanji tovarni Rog.« (Žurnal 24, 14. aprila). To je zadnje javno stališče MOL do avtonomne, samoupravne in svobodne uporabe prostorov bivše tovarne Rog. Stališče, ki povzema odnos županstva do tistih, ki so vrnili življenje kompleksu, ki je bil zaradi špekulativnih razlogov petnajst let prazen. Na ta način v »demokratični« Ljubljani obravnavajo tiste, ki gradijo javne prostore za vsakogar, branijo skupno dobro in naprotujejo privatizaciji.

Danes so v mestu, ki je bilo nekoč zaradi upiranja fašizmu imenovano heroj, nagrajeni tisti, ki si prilaščajo delo in ustvarjalnost vseh, tisti, ki ustvarjajo in branijo skupno dobro, pa so podvrženi poostrenemu nadzoru in preganjanju. Ne samo v Rogu! Vprašajte delavce na gradbiščih, ki gradijo materialno tkivo tega mesta. Vprašajte delavce v kulturi in izobraževanju, ki gradijo nematerialno tkivo tega mesta. Vprašajte vsakogar med nami, ki ustvarjamo to mesto, tako materialno kot nematerialno. Naši jeziki, telesa, moči, načini izražanja in življenja so vse bolj podvrženi režimu izkoriščanja, poostrenega nadzora in normalizacije.

Podjetje Ljubljana je mašina izkoriščanja in normalizacije. Vzpostavlja režim poostrenega nadzora, ki skuša preprečiti izražanje naših kultur, naših pojmov pravičnosti, naših načinov proizvajanja in zadovoljevanja potreb. V tem režimu so naše kulture obravnavane kot vandalizem in eksces, naši pojmi pravičnosti so obravnavani kot nevaren tumor, ki ga je treba izstradati, naši načini proizvajanja in zadovoljevanja potreb so podvrženi pokroviteljskim inšpekcijskim prepovedim, ki prihajajo v policijskem spremstvu.

Zakaj je treba uničiti naše javne prostore in samodoločni, svobodni ter enakostni način njihove uporabe? Zato, ker smo ovira projektu gentrifikacije, projektu prostorskega razslojevanja, ki se kaže v preganjanju revnih, marginalnih in alternativnih skupin – torej večine – iz središča mesta. Zato, ker naši javni prostori izključujejo rasni in kulturni ekskluzivizem, ki je dota, ki jo daje MOL v javno-zasebno partnerstvo. Zato, ker so oblike neposredne demokracije in bazičnega predstavništva, ki jih gojimo v svobodnih javnih prostorih, prenevarne za obstoj podjetja Ljubljana. Zato, ker je javna oblast servis privatnemu kapitalu, mi pa mislimo, da mora biti servis demokratične ponovne prilastitve privatiziranega skupnega bogastva.

V soboto organiziramo ulično zabavo, da povemo: »Tu smo in tu ostajamo«. Na ulični zabavi bomo ustvarili samodoločen, svoboden in enakosten javni prostor za vsakogar. Avtonomni kulturni in socialni centri nam ne predstavljajo rezervata za naše želje in drugačnost. Tako kot gradimo svoje prostore, želimo graditi mesto. Rog nam ni dovolj – hočemo mesto!

Obranimo avtonomen Rog!

novo na portalih gibanj