Obranimo avtonomen Rog!

Ustvarjajmo javne prostore za vsakogar (Mesto Ljubljana proti podjetju Ljubljana)

V soboto 24. maja organiziramo ulično zabavo z naslovom »Ustvarjajmo javne prostore za vsakogar«. Dobimo se ob enajsti uri na Kongresnem trgu, odkoder bomo odplesali po ljubljanskih ulicah proti Rogu. Tam bomo nadaljevali z rojenjem v okviru različnih delavnic, poimenovanih NOworkNOshop.

(PREBERI ŠE: Daljši poziv na ulično zabavo in Osnutek manifesta gibanja za samodoločne, svobodne in enakostne javne prostore)

Kako ravnati s tistimi, ki so oživeli prostor, ki je bil zaradi špekulativnih razlogov petnajst let prazen? Kako obravnavati tiste, ki gradijo javne prostore za vsakogar, branijo skupno dobro in nasprotujejo privatizaciji? Mestna občina Ljubljana jim grozi z izgonom in jim odreka pravico do električne energije. Na njihovo kulturno in socialno angažiranost ne odgovarja zgolj z brezbrižnostjo, ampak s poostrenim nadzorom in samovoljo.

Proti podjetju Ljubljana! Za mesto Ljubljana!

Nasprotujemo prostorskemu razslojevanju, ki se kaže v preganjanju revnih, marginalnih in alternativnih skupin, torej večine, iz središča mesta. Ustvarjamo javni prostor brez rasnega in kulturnega ekskluzivizma V svobodnih javnih prostorih gradimo oblike neposredne demokracije in bazičnega predstavništva. Nasprotujemo temu, da je javna oblast servis privatnemu kapitalu in mislimo, da mora biti servis demokratične ponovne prilastitve privatiziranega skupnega bogastva.

Proti podjetju Ljubljana! Za mesto Ljubljana!

Nasprotuješ novim in novim prepovedim, zaradi katerih je vse več ljudi izključenih iz javnih prostorov? Nasprotuješ vse večjemu kulturnemu, rasnemu in socialnemu ekskluzivizmu, zaradi katerega sta ti svet in bogastvo, ki ju soustvarjaš, vedno bolj prepovedana? Boj za samodoločno, svobodno in enakostno uporabo javnih prostorov je boj za pravično družbo.

Proti podjetju Ljubljana! Za mesto Ljubljana!

Ustvarjajmo javne prostore za vsakogar

Obranimo avtonomen Rog!

novo na portalih gibanj