Proti Orto normalizaciji

Vsi proti normalizaciji, vsi pred Orto bar (izjava SC Rog)

Pri nasilju v Orto baru gre za normalizacijo javnih prostorov, ki je seveda vedno nasilna, ker se določene prakse in s tem določeni ljudje opredelijo za nenormalne, odklonske, za anomalijo in se jih skuša sankcionirati ter izgnati. Odgovor lastnikov Otro bara je zanimiv zato, ker priznava, da je incident posledica normalizacijskih praks v lokalu, zanikajo pa, da bi bila tarča normalizacije homoseksualnost, ampak seksualnost nasploh. Seveda to ni res, saj se seksualnost vedno normalizira z združevanjem določenih znakov seksualnosti v kanon in drugih v odklon. Ena od velikih dihotomij v moderni družbi je heteroseksualnost -homoseksualnost.

Tudi pri Rogu gre za normalizacijo. Dihotomija, ki jo vzpostavlja mesto (pomembni agenti teh normalizacijskih praks so tudi tukaj varnostniki), je lastniki-nelastniki oziroma skvoterji. Nelastnike, lahko bi rekli proletarce, je treba na vse načine ovirati v njihovih poskusih, da bi prevzeli kontrolo nad proizvodnjo družbe. To mora biti domena javne ali privatne lastnine. Skupno je definirano kot odklon. Seveda se ti procesi nasilne normalizacije včasih izmaknejo nadzoru. Tak je primer Globala. Pa tudi tam je odgovor oblasti (države, medijev in ljudi, ki so ujeti v diskurze normalizacije) več represije. Primer Globala dokazuje, kako pomemben je menedžment krize, kako iz krize normalizacije proizvesti njeno novo legitimacijo.

Preboj bomo naredili šele, ko bomo uspeli zapopasti ta obči proces normalizacije, ki ga zahteva integracija celotne družbe v režim biopolitičnega izkoriščanja. Ko bomo torej razumeli povezavo med procesi ti. racionalizacije znotraj sfere družbene produkcije in normalizacije v sferi družbene reprodukcije (obe se vedno bolj prekrivata). Začetek bi bil, da na novo zastavimo vprašanje solidarnosti. Ta naj ne bo več solidarnost z manjšinami ali med njimi, ampak skupno delovanje proti gigantski mašini podrejanja, izkoriščanja in normalizacije, s katero se soočamo kot singularnosti. V Političnem laboratoriju smo že pred leti predlagali, da jo kličemo Imperij. Do taksne redefinicije bodo rogovci sami na street partyu, lezbijke bodo same pred Orto barom, Romi bodo sami v preganjanju, migranti bodo sami pred neprehodnim zidom adiministrativnih in zakonskih ovir, študenti bodo solidarni z delavci zato, ker bodo tudi sami nekoč delavci, slednji bodo nasprotovali uvedbi od dela neodvisnega dohodka.... In oblast kot gigantska mašina podrejanja, izkoriščanja in normalizacije se bo še naprej odzivala na krize normalizacije z njeno ponovno legitimacijo, pri čemer bo meje dihotomij premikala v skladu z interesom samega sistema proizvajanja dihotomij.

Danes zvecer bomo pred Orto barom zato, ker nasprotujemo normalizaciji na sploh. Na Danskem so dva tedna nazaj, ko so skusali zasesti novo stavbo za mladinski dom, ki je bil izpraznjen marca, ko so lokalne oblasti prodale zgradbo, imeli fantastičen čelni transparent. Na njem je pisalo "NORMALIZE THIS" zraven pa je bila upodobljena stisnjena pest.

Proti Orto normalizaciji

novo na portalih gibanj