Univerza za nepodredljive vede

Za novo Evropo: univerzitetni boji proti politikam zategovanja pasov (Pariz, 11. februar 2011)

Od Londona do Dunaja, od Rima do Pariza, od Aten pa do Madrida nastaja nova Evropa. Multitude študentov in prekernih delavcev, državljanov in migrantov, se v prvih bojnih vrstah borijo proti krizi, za svoja življenja in prihodnost. Borijo se za reapropriacijo pravic in skupnega bogastva, ki ga ustvarjajo vsak dan. Upirajo se proti varčevalnim ukrepom, ki izkoriščajo našo sedanjost in nam kradejo našo prihodnost. Besnijo proti aroganci moči.

Sledeč kolektivnemu konsenzu iz lanskoletnih sestankov “Bologna Burns” v Londonu, Parizu in Bologni in letošnjega “Commoninversity” v Barceloni, se Edu-Factory in Autonomous Education Network pridružujeta pozivu k evropskemu sestanku za vse v skupnem boju aktivne skupine, da bi ustvarili močno mrežo univerzitetnih bojev v Evropi in onkraj. Da bi ustvarili transnacionalen prostor za diskusijo in razvoj naše kolektivne politične zmožnosti soočenja z napadi na univerzo in družbeno blaginjo ter za gradnjo nove prihodnosti za vse.

Univerza, avtonomna produkcija znanja, samoizobraževanje, mrežni boji, transnacionalna politična organizacija in skupno bodo ključne teme, okoli katerih se bodo na konferencah, delavnicah, panelih in skupščinah odvijale diskusije.

Prišel je čas, da se upremo; skupaj, kolektivno in singularno, da zahtevamo nazaj svoja življenja in zgradimo Novo Evropo, ki bo temeljila na pravicah in dostopu. Prišel je čas, da zahtevamo nazaj, kar je naše: skupno.

PARIZ, 11 – 13 FEBRUAR 2011 ZA VEČ INFORMACIJ: INFO@EDUFACTORY.ORG

Univerza za nepodredljive vede

novo na portalih gibanj