Living Democracy - Živa demokracija

Živa demokracija (razprava in skupščina #15o na FDV)

Živa demokracija: transnacionalna Evropa, direktna demokracija, #15o - rešitve od spodaj proti problemom od zgoraj

14. in 15. januar 2012 sta v globalnih #Occupy in #15o gibanjih dneva mobilizacije ter tematiziranja direktne demokracije. Del te mobilizacije je tudi gibanje #15o v Ljubljani, ki že skoraj tri mesece vzpostavlja nove javne prostore upiranja diktatom finančnega kapitalizma in gradnje alternative predstavniški politiki. V četrtek, 12. januarja bo ob 15.30 do 17.30 na FDV javna diskusija na temo transnacionalne Evrope, direktne demokracije in izkušnje #15o, ob 18.00 pa bo prav tako na FDV skupna skupščina gibanja #15o. V soboto, 14. januarja sledi manifestacija skupaj z Occupy gibanjem iz Trsta.

Na javni razpravi z naslovom Živa demokracija (rešitve od spodaj proti problemom od zgoraj) bomo direktno demokracijo tematizirali v kontekstu propada neoliberalnega projekta evropske integracije, bližajočega se referenduma o družinskem zakoniku v Sloveniji in v soočenju s praksami direktne demokracije v globalnem gibanju #15o in #Occupy.

Neoliberalen projekt združevanja Evrope, ki daje prednost interesom finančnih trgov pred interesi globalne generacije proizvajalcev družbenega bogastva, je pripeljal Evropo do praga dezintegracije in vzpona nacionalnih egoizmov. Nacionalne politične elite in evropska tehnokracija so dokončno predale taktirko izhoda iz krize finančnim trgom. V letu 2012 nas čaka drvenje navzdol, tekmovanje evropskih nacionalnih držav in nastajajočih monetarnih in fiskalnih blokov, da bi ne glede na socialno in ekološko ceno ugodili zahtevam finančnih trgov. Lahko evropska globalna generacija proizvajalcev družbenega bogastva, ki se sooča s politikami zategovanja pasov, prevede lokalizirane izkušnje direktne demokracije v gibanjih v nov projekt gradnje transnacionalne Evrope od spodaj, novega evropskega federalizma?

Povsod po svetu smo 15. oktobra zavrnili diktate finančnega kapitalizma in predstavniško politiko. Geslo „nihče nas ne predstavlja“ pomeni, da naše delovanje za dostojanstveno življenje vseh organiziramo v oblikah neposredne in participativne demokracije. Demokracije si ne predstavljamo kot formalizirano sprejemanje odločitev, ki so odmaknjene od našega vsakdanjega življenja in bojev. Predstavljamo si jo kot takšno organiziranje družbenih odnosov, ki vrednoti, krepi in varuje samonikle, samodoločne, avtonomne, pluralne oblike življenja. Direktna demokracija, ki je živa demokracija v gibanjih, nima nič skupnega z referendumsko tiranijo večine nad manjšino. Je edino učinkovito orožje proti tej tiraniji. V času, ko se bliža sramoten referendum o družinskem zakoniku, si zastavljamo vprašanje, kako lahko na osnovi bogatih izkušenj direktne demokracije v gibanjih zavrnemo obe obliki odtujevanja naših moči in pravic, predstavniško demokracijo in mrtvo direktno demokracijo kot prakso teptanja manjšinskih pravic?

Prakse direktne demokracije v #15o moramo nenehno reflektirati. Načelo demokracije direktne akcije smo uvedli zato, da bi omogočili artikuliranje manjšinskih glasov in s tem odprtost in ekspanzivnost gibanja ter da bi naše delovanje zakoreninili v izkušnjah vsakdanjega življenja. V gibanju so se odprle številne teme, začeli smo številne boje, vzpostavili nove odnose solidarnosti. 15. oktobra smo zastavili naša telesa in začeli sestavljati nova in večja telesa. Zadnji sklop četrtkove javne razprave bo namenjen oceni kje smo in kako naprej.

Izhodišča pripravila delavnica za pripravo tematske skupščine 15o na temo direktne demokracije, ki deluje v okviru skupščine 15o na FDV in skupščine 15o pred Boj zo.

See online : Facebook dogodek

Discussion

1 Message

  1. Živa demokracija (nadaljevanje razprave)

    V četrtek 26. januarja se ob 15.30 ponovno srečamo na FDV z namenom kolektivnega premišljanja žive demokracije. Tokrat bo priložnost, da poglobimo nekatere nastavke od zadnjič, vključimo nove in natančneje operacionaliziramo skupno delo. Nekateri cilji, ki smo jih omenjali zadnjič, so, da pridemo skozi redne diskusije vsaj do tematske številke ČKZ na temo žive demokracije (morda celo do zbornika v angleškem jeziku), da začnemo reflektirati in razvijati metodologije produkcije vednosti v gibanju, da aktivistično raziskovalno prispevamo k transnacionalnim mobilizacijam in boju za skupno blaginjo v kontekstu prihajajoče zostritve družbenih antagonizmov.

    by blanco | 25 January 2012, 10:52

Reply to this article

Living Democracy - Živa demokracija

novo na portalih gibanj