IWW - Nevidni delavci sveta

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) zahteva boljše življenjske razmere za migrantske delavce

K problemu bivanjskih razmer v delavskih domovih je pristopila tudi največja slovenska sindikalna zveza, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), ki je nad zatečenim stanjem ogorčena, zahteve stanovalcev na Poljanski 66 pa je prek svojih dveh sindikatov – Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS) in Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije (SDGD) - jasno podprla.

ZSSS in njeni sindikati so se zavezali, da bodo prispevali svoj delež k reševanju življenjskih razmer migrantskih delavcev, med drugim z mednarodno zastavljenimi in strokovnimi raziskavami življenjskih in delovnih razmer migrantskih delavcev, opozarjanjem na neurejene in nedostojne življenjske ter delovne razmere in njihovo izključenost iz družbe, sindikalnim organiziranjem teh delavcev in pripravo normativnih predlogov za celostno izboljšanje njihovega položaja. V ta namen bo ZSSS ustanovila Delovno skupino ZSSS za pravice migrantov in problematiko migracij, ki bo uresničevala zaveze ZSSS na tem področju.

ZSSS odločno podpira boj stanovalcev delavskega doma na Poljanski 66 in drugih delavskih domov po Sloveniji za boljše življenjske razmere. Pričakujemo ugoditev zahtevam stanovalcev ter hkraten prevzem odgovornosti stanodajalcev in delodajalcev za zagotovitev dostojnih in enakopravnih standardov za migrantske delavce.