Living Democracy - Živa demokracija

Blockupy MDDSZ – za paket novih socialnih pravic

Gibanje #15o je konec prejšnjega leta začelo z intervencijami na MDDSZ. S skupščinami vrnemo ministrstvo tistim, ki bi jim naj bilo namenjeno. Kritiziramo birokratizacijo in privatizacijo socialnega varstva ter dajemo vidnost in besedo praksam socialnega varstva, ki izhajajo iz dostojanstva vsakogar, vsake oblike življenja in iz moči skupnosti, ki jih gradimo po načelih odprtosti, enakosti in participativnosti. Na ta način izražamo, da obstaja alternativa disciplinarni blaginji in privatizaciji ter da se lahko upremo razgradnji družbe blaginje (welfare) in uvedbi dolginje (debtfare) z gradnjo skupne blaginje (commonfare).

Na zadnji skupščini na MDDSZ "Vsi smo Mijo Poslek" pred mesecem in pol smo napovedali, da bo naslednja skupščina ljudske prilastitve MDDSZ čez dva meseca. Vmes smo vzeli pomembni lekciji. Odgovor nemških oblasti na Blockupy Frankfurt je potrdil, da nimata demokracija in finančni kapitalizem ničesar skupnega. Suspenz demokracije v dneh protestov proti ECB in v Frankfurtu nakopičenim bankam je pokazal, da se v Evropo demokracija ne bo vrnila skozi obstoječe institucije demokracije oziroma v okviru liberalno demokratske ustave, ampak bo izum množičnega gibanja nasprotovanja krizni diktaturi in gradnje skupne blaginje. Sprejem paketa tako imenovanih varčevalnih ukrepov po nujnem postopku v slovenskem parlamentu je pokazal, da vodi branjenje obstoječega v poudarjanje ozkih partikularnih interesov in mešetarjenje posameznih družbenih skupin z oblastjo. Da bi presegli nemoč, ki omogoča neoliberalno konservativni vladi uvajanje politik zategovanja pasov, moramo paketu varčevalnih ukrepov zoperstaviti paket novih socialnih pravic.

Zato zastavljamo naslednjo intervencijo na MDDSZ kot BLOKUPACIJO MDDSZ – ZA PAKET NOVIH SOCIALNIH PRAVIC.

Prva delavnica je v torek, 29. maja ob 17.00 v SC Rog na Trubarjevi 72.

Pogledati online : Facebook dogodek

Living Democracy - Živa demokracija

novo na portalih gibanj