Living Democracy - Živa demokracija

Blokupacija MDDSZ – za paket novih socialnih pravic in skupno blaginjo (27. do 30. junija 2012)

Tako imenovani varčevalni ukrepi so uveljavljeni. Ukrepi, ki so v bistvu razlaščevalni ukrepi oziroma ukrepi zategovanja pasov revnejše večine in bogatenja bogate manjšine, bodo še zaostrili že sedaj nemogoče in nevzdržne pogoje dela in življenja številnih. Izhod iz krize, kot ga narekujejo finančne oligarhije in politične elite, vodi v zaostritev izkoriščanja, prekernosti in brezperspektivnosti, krepi pritisk in okrutnost družbene normalizacije in pospešuje razkrajanje družbenega tkiva in družbene solidarnosti.

S paketom varčevalnih ukrepov, ki so jih vladajoči sprejeli po nujnem postopku v ozračju izrednih razmer, bomo delali več za manj denarja, stebri blaginje kot so izobrazba, socialna varnost, zdravstvo itd. bodo vse manj pravica in vse bolj plačljive storitve in s tem temeljni vzvod razslojevanja družbe, poglabljanja neenakosti in normalizacije, demokracija kot praksa svobodnega izražanja in združevanja se bo umaknila vsiljeni pokornosti, ki nastaja v kontekstu splošne negotovosti. Skorumpirane ekonomske, družbene in politične elite bodo še bolj nemoteno razlaščale in dušile ustvarjalnost in potenciale prekerne generacije.

Tako imenovana razprava o varčevalnih ukrepih je potekala v ozračju zastraševanja, enoumja in mešetarjenja. Ob tem se je pokazala vsa beda interesnega in političnega predstavništva. Ko potrebujemo novo paradigmo ekonomskega in družbenega razvoja, je predstavništvo še enkrat dokazalo, da ni zmožno proizvesti alternativ. Sposobno je zgolj prenašati odgovornost na zunanje, nedotakljive in nedoumljive centre moči in mešetariti v okvirih dominantnega modela razvoja, ki je danes neoliberalni finančni kapitalizem. Pa čeprav je ta dokazano škodljiv in uničevalen upravljavec družbenega bogastva.

Cilj demokratičnega združevanja ljudi je sreča in harmonija, kar pomeni skupno ustvarjanje družbenim potrebam ustreznih institucij. Današnja družba je neharmonična in nesrečna in takšna bo ostala, dokler ne bomo s skupno akcijo zgradili družbenih institucij, ki ustrezajo današnjim družbenim potrebam. Dokler ne bomo izumili in uveljavili pravic za prekerno generacijo, dokler ne bomo zgradili družbenih institucij, ki bodo omogočile razcvet njenih vrlin, dokler ne bomo ponovno združili naslova in izvajanja oblasti. Alternative, ki jih danes potrebujemo, lahko nastanejo zgolj v obliki množičnega prakticiranja neposredne demokracije.

Takšen prostor gradnje novih pravic, novih družbenih institucij in resnične demokracije bomo konec meseca junija vzpostavili pred MDDSZ. Blokupacija MDDSZ je večdnevni tabor, katerega namen je v oblikah neposredno demokratičnega odločanja izraziti današnje družbene potrebe, definirati skupno med različnimi družbenimi položaji in situacijami, in skozi nasprotovanje krizni diktaturi EU, katere del so politike MDDSZ, zgraditi novo družbeno moč za izgradnjo skupne blaginje in transnacionalne, globalne, evropske alternative neoliberalnemu in finančnemu kapitalizmu.

Pridruži se Blokupaciji MDDSZ! Zavrni zategovanje pasov! Izrazi svoje potrebe in želje! Zahtevaj dohodek, blaginjo in skupno!

… in ne pozabi prinesti šotora!

Pogledati online : Facebook dogodek

Living Democracy - Živa demokracija

novo na portalih gibanj