Univerza za nepodredljive vede

Čutim tovarno znanja / I Feel Knowledge Factory

Diskusija o aktivistični raziskavi v tovarni znanja v SC Rog

Program diskusije:

1. predstavitev dosedanjih izkušenj z aktivistično raziskavo (predstavitev SC in IWW)

2. plenarna razprava o aktivistični raziskavi v tovarni znanja

Dobrodošli v tovarni znanja

... kjer znanje osvobaja

uči se, da ti ne bo treba delati, znanje ti širi obzorja, vse bolj ti razkriva banalnost te družbe, širi možnosti za individualno in kolektivno delovanje, z znanjem lahko spremeniš svet, z znanjem lahko povečaš možnosti življenja

... kjer znanje podreja

kot prekeren izobraženec ali študent delavec boš hiper izkoriščana delovna sila, kot podnajemnik brez pravic boš bogatil rentne kapitaliste, neodvisnost in svoboda bosta zate vedno bolj oddaljen ideal, zato boš na koncu priznal poraz, se sprijaznil s tem, da študiraš zato, da izgubiš iluzije in jih razblinjaš tudi drugim

Kako osvoboditi znanje? K nepodredljivemu znanju

Osvobajajoče želje, ki jo obljublja znanje, ne boš izgubil, če se boš spopadel z režimom tovarne znanja, ki dela iz znanja sredstvo podrejanja namesto osvobajanja.

V tovarni znanja se mora razplamteti osvobodilni boj, katerega cilj je osvoboditev znanja, da postane kreativno, osvobodilno, neodtujeno. Študenti, prekerci, vsi delavci v tovarni znanja, si moramo prilastiti pogoje proizvodnje znanja, kar pomeni lastne življenjske pogoje.

Morda bi skvotali, poskusili svobodno razpolagati s časom našega življenja, ali pa bi začeli znanje osvobajati spon privatizacije (proti privatizaciji šolstva, proti patentom, za kreativno skupno, proti podrejanju znanja interesom kapitala)? Kaj pa če organiziramo stavko podnajemnikov, splošno stavko študentov delavcev, prekernih delavk in vseh delavcev v tovarni znanja? Vsekakor moramo organizirati samoupravne oblike proizvodnje znanja, takšne, ki sprostijo osvobodilni potencial znanja. Marsikaj že počnemo, zato izmenjajmo izkušnje in razširimo obstoječe osvobodilne prakse.

Aktivistična raziskava kot orodje v boju za svobodo znanja

Aktivistična raziskava omogoča, da si ponovno prilastimo znanje o naših življenjskih pogojih v tovarni znanja. Znanje, ki osvobaja in režim v tovarni znanja, ki podreja, sta utelešena v vsakem študentu delavcu, v vsaki prekerni delavki, v vseh delavcih tovarne znanja, ne pa v telesu predstavniških organizacij. Enako velja za boj za nepodredljivo znanje in življenje. Nobenega delegiranja bojev ne more biti.

Aktivistična raziskava je materialna kritika tovarne znanja. Je kritika-projekt. Sloni na dejanskih potrebah in ravnanjih študentk, raziskovalcev, učiteljic in vseh delavcev v tovarni znanja in je obenem projekt gradnje novih načinov proizvodnje nepodredljivih ved. Nekakšna univerza za nepodredljive vede, ki lahko s svojim ognjem kreativnosti in osvobodilnega znanja zajame celotno tovarno znanja.

Univerza za nepodredljive vede

novo na portalih gibanj