Znaj svoja prava!

Da li mogu uložiti za vizu ako dobijam naknadu za nezaposlenost?

Ako radniku državljaninu druge države, koja nije članica Evropske zajednice ili Evropskog gospodarskog prostora ili Švajcarska, pripada naknada za nezaposlenost i ako je uredio postupak na Zavodu za zapošljavanje, onda može, a i treba, započeti postupak za novu vizu. Naime, budući da nema više prava na vizu na osnovu zapošljavanja, treba tu osnovu prekvalificirati u osnovu “iz drugih utemeljenih razlogov”. Kao jedan od dokaza treba priložiti potvrdu o tome za koliko mjeseci će primati naknadu za nezaposlenost. Taj dokaz će važiti kao dokaz o sredstvima za preživljavanje, tako da će viza biti data za isti vremenski period.