Upor delavcev in delavk Gorenja

Delavci in sindikati

Delavski upor se je zgodil brez sindikatov in celo proti njim, zato ker so bili do sedaj sindikati na strani uprav in ne na strani delavcev. Sindikalni vodje so praviloma disciplinirali delavce.

Tak primer se je zgodil tudi v podjetju Vegrad, kjer je sindikat obsodil delavce, ki so opozarjali na nevzdržne bivalne in delovne razmere. Še več, iz priloženega dopisa je jasno, da je sodeloval pri njihovem odpuščanju.

Trenutno je treba podpirati delavski upor in samoorganizirane delavke in delavce. Njihov uspeh je edina garancija za ponovno oživitev delavskega gibanja (z obstoječimi sindikati ali brez njih). Interesi delavskega gibanja niso nujno enaki interesom sindikatov. Tako kot tudi zgodovina delavskega gibanja ni zgodovina civilno družbenih organizacij (sindikatov in strank)

Foto galerija

Upor delavcev in delavk Gorenja

novo na portalih gibanj