Univerza za nepodredljive vede

Ivan o organizaciji dela v Luki Koper in solidarnosti med delavci

Univerza za nepodredljive vede

novo na portalih gibanj