IWW - Nevidni delavci sveta

Izhodišča in zahteve IWW (Nevidni delavci sveta)

Nevidni delavci sveta na osnovi skupnega zavzemanja za izboljšanje življenjskih pogojev delavcev sveta – v okviru radijske oddaje delavcev za delavce Viza za budućnost, aktivističnega raziskovanja pogojev življenja in dela, ki jo skupaj izvajajo delavci/ke, aktivisti/ke Socialnega centra Rog, študenti/ke, univerzitetni raziskovalci/ke , in v okviru drugih različnih aktivnosti IWW – predlagamo skupen boj na osnovi naslednjih izhodišč in zahtev:

1. Različni statusi (napoteni delavec, sezonski delavec, začasno delovno dovoljenje) omogočajo delodajalcem in državi brezvestno izkoriščanje delavcev. Na ta način vzpostavljajo delavce kot manjvredno populacijo, ki so ji odvzete temeljne pravice. Izhod iz takšnih stranskih prostorov proizvodnje omogoča pridobitev osebnega delovnega dovoljenja. Po obstoječi zakonodaji lahko pridobi delavec osebno delovno dovoljenje po dveh letih neprekinjenega dela pri istem delodajalcu in če ima srednješolsko izobrazbo. Sama zakonska ureditev je nepravična in omogoča izsiljevanje s strani delodajalcev. Poleg tega se delodajalci poslužujejo različnih trikov, s katerimi podaljšujejo čakanje na osebno delovno dovoljenje tako rekoč v nedogled. Zahteve IWW so zato takojšnja zakonska preprečitev manipulacij z različnimi statusi (primer: en šef ima več firm, med katerimi prerazporeja “svoje” delavce, slovenske firme ustanavljajo svoje pravne osebe v drugih državah, s čimer je delavec, ki dejansko dela in živi v Sloveniji, obravnavan kot delavec druge države, ki je na terenskem delu v Sloveniji itd.) Na ta način je lahko delavec leta zablokiran znotraj mavrice statusov odvisnega in nesvobodnega dela. Zahtevamo tudi spremembo Zakona o zaposlovanju tujcev, ki naj vodi k preprečitvi izsiljevanja s strani delodajalcev v obdobju dveh let. Vsi ti koraki imajo za končen cilj izenačitev vseh delavcev v pravicah, brez prehodnega obdobja oziroma čakalnice.

2. Za delavce sveta očitno ne veljajo isti standardi pravic iz dela kot za delavce državljane. Čeprav bi morali veljati za vse na ozemlju Republike Slovenije enako. Temu botruje manjvreden formalen status delavcev, hkrati pa nosijo odgovornost tudi tisti, ki imajo v tej družbi vlogo definiranja delavskih pravic in njihove zaščite. Zato zahtevamo, da se začnejo takoj spoštovati delavske pravice delavcev sveta, da velja tudi za njih zaščita pred vsiljevanjem podplačanih ali neplačanih nadur ter zadržanih ur, da so za svoje delo pošteno plačani in da niso podvrženi šikaniranju in izsiljevanju na delovnem mestu. Zahtevamo plačan dopust, prevoz na delo, malico, bolniški staž (vključno s pravico do odškodnine), regres in vse, kar bi naj po zakonu in kolektivnih pogodbah pripadalo vsakemu delavcu in vsaki delavki. Zahtevamo takojšnjo prepoved prelaganja stroškov proizvodnje na delavce (ponekod morajo delavci sami kupiti delovno obleko, zaščitno opremo, celo orodje). Zahtevamo takojšnjo preprečitev prelaganja stroškov pridobivanja vizumov na delavce ter prelaganja stroškov nujnega usposabljanja na delavce (različni tečaji, ki predstavljajo pogoj za ohranitev dela). Ravno tako zahtevamo zagotovitev možnosti pregleda pogodb, ki jih delavci podpisujejo, kar jim je pogosto onemogočeno zaradi nerazumevanja jezika ali odtegnitve potrebnega časa. Nadalje zahtevamo, da se v kolektivnih pogajanjih in v spreminjanju delavske zakonodaje upošteva potrebe in interese delavcev sveta.

3. Delavski domovi imajo ključno vlogo v avtoritarnem upravljanju z delavci sveta. Življenjske razmere v delavskih domovih so izjemno slabe. Obenem so delavcem, nastanjenim v delavskih domovih, odvzete pravice do zasebnosti in združevanja. Še več, sprega delodajalcev in stanodajalcev jemlje delavcem pravico do izbire, ki je neodtujljiva. Stanodajalci in delodajalci skušajo delavcem sistematično preprečiti izselitev iz delavskih domov in nastanitev na običajnem trgu stanovanj. Zahtevamo takojšnjo izboljšanje življenjskih razmer v delavskih domovih, pri čemer je treba absolutno upoštevati potrebe delavcev. Zahtevamo takojšnjo prenehanje razširjenje prakse neprikazovanja stroškov za stanovanje na plačilnih listah. S tem je delavcem onemogočeno, da svobodno razpolagajo s težko prisluženim denarjem (ga na primer vložijo v najemnino zunaj delavskih domov), obenem pa so oškodovani glede pokojninskega in socialnega varstva. Z neprikazovanjem stroškov najemnin so prav tako oškodovani vsi davkoplačevalci. Zahtevamo, da se takoj zagotovi pravica do zasebnosti in združevanja v delavskih domovih. Lastniki in upravniki nimajo nobene pravice do nadzora nad stanovalci v delavskih domovih. Zahtevamo absolutno prepoved nastanitve delavcev v kontejnerjih ali kakršnih koli drugih provizoričnih oblikah nastanitve.

4. Nevidni delavci sveta zahtevamo, da se upošteva glas samih delavcev. Ne sprejemamo nobene poteze ali javne izjave, pa naj bo mišljena še tako dobronamerno ali prihaja iz organizacij, ki se zavzemajo za pravice delavcev, ki ne upošteva potreb in interesov, kot jih definiramo sami delavci.