Znaj svoja prava!

Kako da u Sloveniju dovedem porodicu?

Strani državljanin druge države, koja nije članica Evropske zajednice ili Evropskog gospodarskog prostora ili Švajcarska, može pokrenuti postupak za udruživanje porodice tek nakon jednogodišnje protečene vize za privremeni boravak. Znači, taj postupak može pokrenuti osoba, koja je u Sloveniji više od godinu dana na dozvoli za privremeni boravak i još uvijek ima taj ili drugi status.

Dokumenti: Da bi se postupak udruživanja s obitelji pokrenuo, treba osoba koja udružuje porodicu, skupiti:
- vjenčani list (na međunarodnom obrazcu)
- potvrdu o zdravstvenom osiguranju za porodicu (sklopi komercijalno zdravstveno osiguranje za strance na barem jedan mjesec)
- dokaz o sredstvima za preživljavanje za zadnja tri mjeseca (za punoljetne osobe 226,80 Evra po osobi na mjesec, za maloljetne osobe 68,00 Evra po osobi na mjesec), obično su to platne liste. Ako tvoja plata nije dovoljno visoka, onda se može predložiti i dokaz o ušteđevini. Ta dva dokaza se mogu kombinirati, znači, plata plus svota koja manjka. Ali ta svota treba biti dovoljno visoka da pokrije manjak od plate za sve mjesece (t.j. manjak od plate x npr. 12 mjeseci), za koje članovi porodice dobivaju vizu
- ovjerena fotokopija pasoša svakog člana porodice
- izvodi iz matične knjige rođenih za djecu
- potvrda o nekažnjavanju za punoljetne osobe
- jedna fotografija svakog člana porodice

Postupak: Strani državljanin u Sloveniji na upravnoj jedinici pokrene postupak za udruživanje porodice. Kad su vize odobrene šalju ih na slovensku ambasadu u državu gdje su članovi porodice. Tamo ih oni dignu i putuju za Sloveniju.