Znaj svoja prava!

Koliko mi važi potvrda o uloženom postupku koju dobijem kad uložim za vizu?

Potvrda, koju osoba, koja je uložila za vizu za boravak dobije na upravnoj enoti nakon sprovedenog postupka, važi dok postupak nije završen, iako je osobi u međuvremenu već istekla viza.