Socialni center Rog

Mi smo vaša kriza! (Srečanje gibanj v SC Rog)

Petek, 18. marec 2011 v Socialnem centru Rog

18:00 - akcijska diskusija: KLIC VSTAJE! Skupaj proti finančnemu kapitalizmu

V okviru transnacionalne iniciative Knowledge liberation front (Osvobodilna fronta vednosti) se bomo pogovarjali o akcijah, ki jih bomo delali v okviru skupnih dnevov akcije (24.-26. marec). Koncipirali bomo akcije, ki bodo usmerjene proti bankam, sistemom zadolževanja ter politikam zategovanja pasov, za brezplačno izobraževanje ter prosto kroženje ljudi in znanja!

Več informacij: http://njetwork.org/Klic-vstaje-Skupno-znanje-proti

Diskusiji ob 22. uri sledi solidarnostni žur RIOTOUS REPUBLIC PARTY z dj Jure B.

******************************************************************

Sobota, 19. marec 2011 v Socialnem centru Rog

14:00 – Srečanje IWW (Nevidnih delavcev sveta): refleksija novih delavskih in družbenih bojev, nove institucije delavskega in družbenega gibanja, koordinacija bojev v transnacionalnem prostoru

18.00 - diskusija SC Rog v letu vstaj – kako naprej? Vabljeni vsi, ki ste bili v preteklosti povezani s Socialnim centrom, vsi, ki ste povezani in vsi, ki vas zanimajo aktivnosti boja za skupno!

Pridruži se facebook skupini We are your crisis! Klic vstaje

Srečanje gibanj Mi smo vaša kriza v SC Rog

Socialni center Rog

novo na portalih gibanj