Univerza za nepodredljive vede

Michael Hardt pred Boj za

Proces 15o, v katerem gradimo mnogotero gibanje proti politikam zategovanja pasov, za skupno blaginjo, ki je realističen in mogoč izhod iz krize, se je začel z veliko demonstracijo 15. oktobra. Ta dan so tisoči zavrnili diktate finančnega kapitalizma in predstavniške politike. Na manifestaciji smo jasno izrazili očitno. Trditev, da je rešitev interesov tistih, ki so zakuhali sedanjo krizo, edina pot iz nje, je navadna potegavščina, katere namen je nadaljevanje in razširitev financializacije naših življenj. To potegavščino bomo zaustavili. Institucije finančnega kapitalizma in njihove politične oprode upravljajo s skupnim bogastvom na škodo tistih, ki ga proizvajajo, zato jim jemljemo mandat, da odločajo o naših življenjih.

Demonstracija 15. oktobra se je končala z osvoboditvijo trga pred Ljubljansko borzo, ki je postal trg Boja za. Velika logistična in javnomnenjska podpora, ki omogoča obstoj skupnega javnega prostora diskusij, samoorganiziranja in boja, kaže na to, da Boj za ni zgolj aktivističen projekt, ampak skupen projekt družbe, skupen projekt 99%. Samovladanje v okviru okupacije borze 15o je organizirano v okviru številnih delavnic, programskih vložkov in vsakodnevne skupščine. Neposredna demokracija je dobila obliko demokracije direktne akcije, ki pri vsakem posamezniku in posameznici, pri vsakem kolektivu, prebudi željo po aktivnem iskanju alternative obstoječemu. Finančni kapitalizem je naredil iz družbe puščavo brezperspektivnosti, globalni upor proti njemu, katerega del je 15o v Sloveniji, pa vzpostavlja okvire realizacije potencialov in njihove rasti. To je pravi izhod iz krize. Osvoboditev stremljenj in sprostitev generiranja skupnega bogastva, kar sedaj blokira finančni kapitalizem. Izhod iz krize tlakuje brezpogojna zavrnitev politik zategovanja pasov, osvojitev skupne blaginje in nova demokracija, ki ne odtujuje naše moči.

Ena od živahnih delavnic v skupnem prostoru pred Ljubljansko borzo je delavnica Proti prekernosti – za skupno blaginjo. Namen delavnice je med drugim destigmatizacija prekernosti, artikulacija povezave med prekernostjo in financializacijo ter vzpostavitev razmerja sil z finančnim kapitalizmom na lokalni in globalni ravni. To sredo, 26. oktobra ob 16.00 bo v njenem okviru spregovoril Michael Hardt, ameriški pisec, ki ga v Sloveniji poznamo kot soavtorja knjig Imperij, Multituda in Skupno.

Prenos na http://www.njetwork.org/Prenos-okupacije-borze-15o

Univerza za nepodredljive vede

novo na portalih gibanj