IWW - Nevidni delavci sveta

Migracije in prekernost: agencijsko delo migrantov v Sloveniji

Prispevek  je  nastal  kot  rezultat  projekta  Prekerno  delo  migrantov  in  zasebne   posredovalnice   dela:   pasti   in   priložnosti,   ki   ga   sofinancira   Urad   Vlade   RS   za   komuniciranje   na   podlagi   Javnega   razpisa   za   sofinanciranje   informativno-­komunikacijskih   in   izobraževalnih   projektov   nevladnih   in   humanitarnih   organizacij  v  letu  2012.