Living Democracy - Živa demokracija

Začetek blokupacije MDDSZ in poskusi ministrstva, da jo prepreči

Blokupacija Ministrstva za delo družino in socialne zadeve se začenja danes, v sredo 27. junija ob 15.30. Čeprav je bil prvotni namen, da odpremo nov javni prostor razpravljanja, povezovanja, solidarnosti, svobodnega izražanja pritožb, zahtev in idej nekoliko kasneje, smo se odločili, da pohitimo. Ker je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve naročilo podjetju, ki upravlja s stavbo in okolico ministrstva na Kotnikovi 28, da prepreči svobodno združevanje in izražanje. Tako so se včeraj na zelenicah pred ministrstvom pojavili opozorilni trakovi in napisi, da je tam prepovedano zadrževanje in bivanje.

Zaradi poskusov MDDSZ, da prepreči blokupacijo odločno protestiramo. Odločitev, da postavimo tabor in infrastrukturo za javni prostor svobodnega združevanja in izražanja pred to ministrstvo, smo sprejeli zato, ker je čas, da se minister in uslužbenci ter uslužbenke ministrstva soočijo s pritožbami in zahtevami, ki zadevajo položaj delavcev in delavk, družin vseh vrst in stanje socialne (ne)varnosti. Že pred začetkom blokupacije, ki bo organizirana v okviru skupščine blokupacije v skladu z načeli neposredne in participativne demokracije, smo konceptualizirali številne delavnice, na katerih bomo govorili o različnih vidikih razgradnje družbe blaginje in o različnih praksah in idejah za definiranje novih socialnih pravic in skupne blaginje. In v okviru skupščine bodo zagotovo predlagane številne nove delavnice. Trenutna kriza je namreč rezultat pomanjkanja pravic in vključujoče ter demokratične družbene blaginje in izhod iz nje ni nadaljnje razlaščanje in siromašenje večine, ampak ponovna iznajdba in uveljavitev socialne pravičnosti. MDDSZ se s poskusi onemogočanja blokupacije obnaša kot noj, ki tišči glavo v pesek, namesto da bi prisluhnili ljudskemu mikrofonu, ki bo vsak dan ojačil pritožbe in zahteve različnih in tako zgradil skupno moč za spremembo družbe v smeri pravičnosti, enakosti, svobode in dostojanstva.

Zaradi takšnega odnosa MDDSZ pozivamo, da se v čim večjem številu zberemo pred ministrstvom ob 15.30 in skupaj zagotovimo obstoj tabora pluralnih glasov za povrnitev prihodnosti. Od ministra in uslužbencev MDDSZ zahtevamo, da ne ovirajo nastanka tabora blokupacije MDDSZ, ampak da dajo na razpolago vse, kar je potrebno za uspešno delovanje tabora.

#15o

Program blokupacije na: www.15o.si

www.njetwork.org

Foto galerija

MDDSZ preprečuje svobodo izražanja in združevanja MDDSZ preprečuje svobodo izražanja in združevanja MDDSZ preprečuje svobodo izražanja in združevanja MDDSZ preprečuje svobodo izražanja in združevanja MDDSZ preprečuje svobodo izražanja in združevanja
Living Democracy - Živa demokracija

novo na portalih gibanj