IWW - Nevidni delavci sveta

Obvestilo za medije Stavkovnega odbora stanovalcev delavskih domov pri IWW

Podjetje SCT Novista, kljub nedavnim drugačnim javnim zagotovilom direktorice Marjance Kaučič (http://www.zurnal24.si/osrednja-slo...), skuša iz delavskega doma na Šmartinski 135 B in C izseliti bivšega delavca SCT Zuhdijo Nišića. V petek (28. januarja) ga je hišnik doma obvestil, da se mora do ponedeljka (31. januarja) izseliti, drugače ga bo izselila policija. Delavec je za SCT delal 12 let, a nikoli ni dobil pogodbe za nedoločen čas. SCT ima do njega neporavnane finančne obveznosti v obliki regresov za lansko in predlansko leto.

Kot smo zapisali v javni izjavi IWW (Nevidnih delavcev sveta) – samoorganizirane skupine delavcev SCT z dne 27. januarja (http://www.njetwork.org/Izjava-IWW-...) je uresničitev zahteve delavcev, da lahko ostanejo v delavskih domovih brezplačno, predpogoj za to, da lahko delavci uveljavijo svoje pravice, ki jih sistematično kršijo delodajalci in država. Brezplačno bivanje v delavskih domovih pomeni reševanje akutnih problemov delavcev, tako statusnih kot materialnih, brezplačno bivanje ne pomeni miloščine ali pomoči, ampak je pravica in konkreten mehanizem uresničevanja pravic delavcev. Ne pozabimo, da so bili delavci leta podvrženi režimu izkoriščanja, v katerem so bile sistematično kršene njihove pravice.

Z neplačevanjem najemnin delavci udejanjajo pravico do stavke, ki je ustavno zagotovljena in neodtujljiva pravica. Stavka je absolutno upravičena, saj je nesposobnost plačevanja najemnin posledica sistematičnega kršenja delavskih in socialnih pravic delavcem. Za takšno stanje so odgovorni delodajalci, z njimi povezana podjetja, ki upravljajo z delavskimi domovi in država Republika Slovenija, ki je uzakonila diskriminatoren režim migracij.

Pozivamo podjetje Novista, Generalno policijsko upravo in Ministrstvo za notranje zadeve, da takoj prenehajo z vsemi aktivnostmi izgona delavca Zuhdije Nišića iz delavskega doma na Šmartinski 135 B in C. Odgovorna podjetja (SCT in SCT-Novista) ter odgovorne državne institucije, v prvi vrsti Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve ter Ministrstvo za notranje zadeve pozivamo, da začno pogajanja s stavkajočimi najemniki delavskih domov. Družbena gibanja in civilno družbo pozivamo k solidarnosti s stavkajočimi in vsemi okradenimi delavci.

Ljubljana, 31.1.2011

Stavkovni odbor stanovalcev delavskih domov pri IWW