IWW - Nevidni delavci sveta

Odprto pismo predsedniku RS v zvezi s stavko v Luki Koper

Spoštovani predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk!

Kot ste seznanjeni v gibanju Nevidnih delavcev sveta (IWW) že dlje časa spremljamo problematiko migrantskih delavcev ter si prizadevamo za odpravo krivic, ki izhajajo iz sistemske ureditve njihovega položaja. V preteklosti ste že izrazili podporo prizadevanjem gibanja (ob boju samoorganizirane skupine delavcev SCT 18. februarja 2011, in ob stavki najemnikov delavcev Vegrada v delavskem domu na Ulici Vide Pregarčeve 15. julija 2011) in nas – glede na to, da problematiko še posebej pozorno spremljate – prosili, da naj vas sproti obveščamo o razpletu dogodkov ter perečih težavah te skupine ljudi, ki so v največjih stiskah, ne po svoji krivdi, prepuščeni svoji usodi in zahtevajo le to, kar so si zaslužili z delom.

V zadnjih dneh smo Nevidni delavci sveta aktivno podprli stavko zaposlenih v Luki Koper. Za podporo in sodelovanje smo se odločili predvsem zaradi strinjanja s stavkovnimi zahtevami vseh stavkajočih delavcev, še bolj pa zaradi dejstva, da v Luki Koper preko različnih podizvajalcev dela velika skupina ljudi, ki so v zelo podobnih statusnih in delovnih razmerjih kot drugi migrantski delavci, npr. tisti, ki so delali za SCT ali Vegrad. Ti so se stavki zaposlenih v Luki Koper v petek, 29. julija 2011, pridružili z zahtevami za zaposlitev pod enakimi pogoji kot jih imajo delavci, zaposleni v Luki Koper, ter za enako plačilo. Sedanji režim dela v Luki Koper, ki za različna dela najema podizvajalce, namreč prvi omogoča in brez prevzemanja odgovornosti sodeluje pri sistematičnem izkoriščanju povsem prekernih delavcev, ki so zaradi svojega položaja primorani opravljati težaška dela, pogosto preko uveljavljenega delavnika, a za neprimerno manjše plačilo in manjši obseg pravic. To pomeni, da so prav tako kot ostali stavkajoči delavci podvrženi raznolikim pritiskom s strani države, uprave same Luke in svojih delodajalcev, a so v bistveno težjem položaju.

Uprava Luke Koper tako tudi ob trenutno trajajoči stavki trdi, da za situacijo zaposlenih pri podizvajalcih ni neposredno odgovorna in se z njimi o izraženih zahtevah ne pogaja. Zato je očitno potrebno opozoriti, da je država večinska lastnica Luke Koper, sočasno pa odgovorna za vzpostavitev okvira, znotraj katerega je tovrstno izkoriščanje sploh možno. Iz teh razlogov se je dolžna na nastalo situacijo odzvati ter prispevati k ureditvi in izboljšanju položaja zaposlenih pri podizvajalcih v Luki Koper.

Vendar pa bi zato najprej morala steči pogajanja med upravo Luke Koper, podizvajalci ter organiziranimi luškimi delavci, ki so zaposleni pri podizvajalcih. Zato pozivamo vas, da v okviru svojih pristojnosti posredujete in prispevate k začetku reševanja nastale situacije. Delavcev, zaposlenih pri podizvajalcih, in njihovih zahtev, namreč nihče noče poslušati. Vaš položaj in vloga pa bi lahko veliko pripomogla k reševanju stiske teh delavcev.

S spoštovanjem,

IWW – Nevidni delavci sveta

P. S.

Informacije o dogajanju v Luki Koper lahko najdete na spletni strani www.njetwork.org.