Vstaja nevidnih delavcev sveta

Partizani nevidnih delavcev sveta na antifašistični demonstraciji 27. aprila

27. aprila se je v Ljubljani odvila veličastna antifašistična manifestacija, na kateri je sodelovalo približno dva tisoč ljudi (glej foto). Eno mesečna antifašistična mobilizacija in ponedeljkova manifestacija je prinesla dvojno zmago. Fašisti, ksenofobi in rasisti so morali odpovedati napovedan shod proti gradnji mošeje v Ljubljani. Ljubljana se je tako postavila ob bok vrsti evropskih mest, ki so se uspešno uprla poskusom novodobnih fašistov, da vsilijo mračnjaško doktrino spopada civilizacij in da propagirajo državljansko vojno na podlagi etnične, religiozne, kulturne pripadnosti. Gre za pomembno zmago v kontekstu krize globalnega kapitalizma. Politična agenda novodobnih fašistov namreč vodi k restavraciji oblasti neoliberalnega kapitalizma. Druga zmaga antifašistične manifestacije je jasno izražena kritika institucij in struktur izključevanja ter diskriminacije. Novodobni fašisti so le njihov stranski produkt in njihovi ideološki upravičevalci. Partizani nevidnih delavcev sveta smo na manifestaciji izvedli vrsto komunikacijskih akcij, s katerimi smo pokazali legitimne tarče ljudskega besa in subverzivne želje ter pot politične rekompozicije postfordističnega proletariata.

Tačanka [1] (kamion z ozvočenjem) postfordističnega proletariata je na ponedeljkovi manifestaciji oddajala naslednja sporočila:

Fašistično nasilje cilja posameznike, sistemsko nasilje cilja posameznike! Naredimo zid, na katerem se razbijejo udarci sistema in fašizma! Naredimo val, s katerim bomo izborili nove pravice! Naredimo val, na katerem bomo zasurfali v drugačen svet! Solidarnost zahteva, da smo eno in mnogo! Solidarnost zahteva, da se pazimo! Solidarnost zahteva, da se na vsak napad na kogarkoli izmed nas odzovemo z besom ljudstva. Danes nisi ti, danes smo mi!

Smo proti ideologiji fašizma, ki upravičuje inferiornost mnogih, ki upravičuje lažne privilegije nekaterih in ki upravičuje oblast peščice. Fašistične sluge gospodarjev, ki so nas želeli danes, 27. aprila, napasti s shodom proti neodtujljivim pravicam bratov in sester muslimank, so le izraz družbe sistemskega izključevanja. So le izraz diskriminacije, institucionalnega nasilja, rasizma, paternalizma, kontrole, apartheida. So le izraz sistema, ki iz večine tega sveta dela zatirano manjšino.

Mi ne živimo v brezrazredni, svobodni in egalitarni družbi in naš boj proti fašizmu ni boj proti mračnjaškim silam, ki skušajo ponovno vsiliti družbo, v kateri se oblast napihuje s krajo naših moči. Sedaj ni čas za nostalgijo! Seveda se moramo spominjati, vendar spominjati zato, da dobimo nove ideje za učinkovit antifašističen boj, za učinkovit antikapitalističen boj. Tako kot potrebujemo nove antifašistične pesmi, potrebujemo tudi nova antifašistična dejanja.

Danes smo na ulici zato, da porazimo vladavino strahu, ki je humus, na katerem raste fašizem. Shod proti našim sosedom, prijateljem, tovarišem, shod proti nam, so celo poimenovali domoljuben shod. Naš dom je mnogotera, mavrična, multikulturna, kreolska Ljubljana! Naš dom so mnogotere oblike življenja. Naše domoljubje je branjenje takšne Ljubljane. Je branjenje pred vsemi poskusi oblasti in njenih podrepnikov, da preprečijo svobodno izražanje razlik in da nam vladajo prek fašističnih – vase zaprtih, prestrašenih, sovražnih, egoističnih – identitet.

Akcija proti posredovalnici dela Manpower

Fašistične sluge gospodarjev, ki so pod težo zavrženosti svojih idej in dejanj pokleknile in odpovedale današnji shod, so naše sosede, prijatelje, sodelavce, soljudi razglasili za okupatorje. Mi pravimo, da je iskanje okupatorjev med našimi sosedi nesprejemljivo! Edini okupator, proti kateremu se moramo dvigniti, je prekernost. Dvignimo se proti življenjskim in delovnim pogojem, ki nas osamljajo, ki nas delajo ranljive in prestrašene! Borimo se proti parazitskim in izkoriščevalskim institucijam, ki organizirajo in zatirajo naše želje, naše potrebe za njihove profite. Borimo se proti institucijam, ki proizvajajo fašistične identitete in vojno vseh proti vsem. Takšne institucije so tudi parazitske posredovalnice dela. One so tarče našega ljudskega besa in subverzivne želje. One so tarče nevidnih delavcev sveta – bacillusa revolutionis europeae, ki napoveduje vojno bacillusu precariusu in njegovim žariščem. Posredovalnica dela Manpower in vsi drugi parazitski posredniki dela so legitimna tarča našega osvobodilnega boja.

Smo nevidne delavke in delavci sveta, postfordistični proletarci, prekerne delavke in delavci, proletarizirani študenti in študentke, marginalizirani proizvajalci družbenega bogastva, razkurjeni mezdni delavci, mnogotere oblike življenja, ki jih zatira izkoriščevalska vladavina strahu! Danes na ulicah Ljubljane oblikujemo osvobodilno partizansko gibanje! Živimo eksodus iz zatirajoče, usrane, ponižujoče, enodimenzionalne in absurdne družbe dela! Čas je, da začnemo tolči vladavino strahu. Čas je, da izborimo skupno! Čas je za nove oblike garancij in pravic, ki nas bodo potegnile iz osame in zatirajočih fašistoidnih skupnosti.

Akcija proti Ministrstvu za notranje zadeve in družbi kontrole

Ljubljana je mesto heroj. V času nacifašistične okupacije v drugi svetovni vojni so jo zaradi njene nepodredljivosti in svobodoljubnosti obdali z bodečo žico in spremenili v koncentracijsko taborišče. Danes ima Ljubljana nove heroje. To so nevidni, anonimni heroji, ki imajo nepodredljivo željo po drugačnem življenju! So vsi tisti in tiste, ki se zoperstavljajo temu, da se njihova svoboda gibanja in komuniciranja preusmerja v profite in gradnjo aparatov nadzora.

Pred Ministrstvom za notranje zadeve razpenjamo bodečo žico, ki simbolizira družbo kontrole in družbo množenja meja. Ministrstvo za notranje zadeve je izvajalec politike zatiranja svobode gibanja in komunikacije. Je Schengensko ministrstvo, ki kriminalizira svobodo gibanja, upravlja z novodobnimi koncentracijskimi taborišči, kot je Center za tujce v Postojni in ilegalizira tisto, kar ne more biti ilegalno – človeško življenje.

Ministrstvo za notranje zadeve je izvajalec privatizacije in kraje skupnega! Kriminalizira svobodo komuniciranja in izmenjave! Policije, stran od Piranskega zaliva! Pustite ga kitom in ljudem! Policije, stran od piratskih zalivov! Pustite jih kiborgom. Dovolj je kriminalizacije svobodne participacije pri skupnem! Dovolj je kriminalizacije enakostne souporabe skupnega družbenega bogastva! Zahtevamo svobodo komunikacije in znanja! Jebeš patente in copy right! Naj živi tisoče piratskih zalivov!

Za to bodečo žico načeljujejo družbi kontrole, ki nas marginalizira. Namesto da bi preganjali tiste, ki se bogatijo s krajo naših moči in dela, nas preganjajo v imenu moralne večine. Uvedli so horo legalis in ohlapne kategorije neprimernega vedenja v javnosti. S tem so omogočili, da tisti, ki imajo lažne privilegije, terorizirajo in marginalizirajo generacijo, ki ni odkupovala stanovanj in podjetij po smešnih cenah. Ulice so naše, ulice so proletarske! Moralna večina brani zgolj privilegije manjšine. Uporablja se za preganjanje revežev iz mestnih središč. Služi radikalnemu razslojevanju. Za svobodo, za enakost, za svobodno izražanje mnogoterosti! Proti javni morali in moralni večini!

Akcija proti Ministrstvu za finance in ostalim finančnim institucijam

Kriza je balon, ki se je razpočil! Razpočeni balon finančnega kapitalizma, ki so ga napihovali z našim delom in našimi močmi. Razpočeni balon, ki so ga napihovali z razslojevanjem in restavracijo razredne oblasti kapitala. Razpočeni balon, ki so ga napihovali z zadolževanjem in programi strukturnega prilagajanja! Razpočeni balon finančne komande, ki je zahtevala privatizacijo vsega in uničenje vseh oblik družbene solidarnosti! Razpočeni balon, ki ga je napihovala diktatura trga in zatiralskost blut und boden skupnosti. Balon, ki so ga napihovale vojaške diktature in izkoriščevalski prostotrgovinski sporazumi! Balon, ki so ga napihovali s privatizacijo družbe blaginje! Balon, ki so ga napihovali s privatizacijo šolstva, zdravstva, zadovoljevanja pravice do strehe nad glavo. Balon, ki so ga napihovali z mrtvimi, oropanimi, razžaljenimi! Balon, ki so ga napihovali v švic fabrikah, v posredovalnicah dela, s krajo skupnega! Balon, ki so ga napihovali s Schengenskim zidom, z zidom med Mehiko in ZDA, s humanitarnimi intervencijami, z vojnami proti terorizmu, z državljanskimi vojnami med fašističnimi identitetami, s spodbujanjem spopada civilizacij! Razpočeni balon, ki so ga napihovali s teptanjem naših želja in z banaliziranjem naših potreb!

Balon se je razpočil. Sedaj ga hočejo ponovno zakrpati in s tem ponovno restavrirati oblast finančne globalizacije. Milijarde in milijarde dolarjev in evrov dajejo tistim, ki so krizo povzročili! Dajejo jih finančnim institucijam, izkoriščevalskim podjetjem, represivnim organom, institucijam militarizacije. To jim je treba preprečiti! Balon se je dokončno razpočil! Na pogorišču neoliberalnega kapitalizma in globalizacije pod komando finančnih insitucij moramo začeti odločilen boj za pravice in dohodek! Preprečimo restavracijo kapitalistične oblasti! Zahtevajmo globalno demokracijo! Zahtevajmo globalno državljanstvo, garantiran dohodek in skupno!

Smo pred Ministrstvom za finance, izvajalcem globalne kapitalistične komande. Prihajamo z zahtevo po zagotovljenem dohodku za vse. Ta dohodek razumemo kot odškodnino za delo in moči, ki nam ga vsakodnevno krade kapitalistični režim. 200 Evrov ni dovolj! 500 Evrov ni dovolj! Dovolj bo takrat, ko bo zagotovljen dohodek izstradal kapitalistične parazite. Že dolgo jih več ne rabimo. Podjetnost je naša, produktivnost je naša, sodelovanje je naše, komunikacija je naša, ustvarjalnost je naša! Čas je, da si postfordistični proletarci povrnemo vse moči, ki so nam vsakodnevno ukradene.

Pred Ministrstvom za finance razglašamo vstajo nevidnih delavcev sveta! Razglašamo vstajo vseh tistih, ki ste jih spregledali v vaših protikriznih ukrepih. Vstajo vseh tistih, ki nismo niti banke, niti borze, niti kapitalistična podjetja! Borimo se proti oblasti finančne globalizacije. Borimo se za demokratično globalizacijo, zahtevamo zagotovljen dohodek za vse! MAYDAY MAYDAY - WE WILL MAKE YOU PAY! BURN BURN, YES YOU GONNA BURN! ZATEGNITE PASOVE OKROG SVOJIH VRATOV!

Foto galerija

Akcija pred Ministrstvom za notranje zadeve Akcija pred posredovalnico del Manpower Vstaja nevidnih delavcev sveta na antifašistični demonstraciji O politikah zategovanja pasov Zbiranje na trgu OF

Footnotes

[1] Kozaki so svoje delovne vozove in najpogostješe delovno prevozno sredstvo predelali v mobilna strojnična gnezda. Tačanke so postale eno najuspešnejših sovjetskih napadalnih orožij. Bile so del prizadevanj za povezavo različnih družbenih razredov in različnih stopenj ekonomske razvitosti v skupen politični projekt. Omogočile so uporabo modernih organizacijskih struktur za kmete, s čimer so bile v revolucionarni vojni sredstvo modernizacije.

Kaj pa je tačanka danes? Modernizacija je bila izvršena in dosegli smo "racionalno demografijo". Celotna družba je postala kapitalistična tovarna in podjetje. Cilj revolucionarnega boja ni več razvoj, ampak zrušitev izkoriščanja, samoovrednotenje in ločitev od kapitala. Vprašanje skupnega političnega projekta pa je za postfordistični proletariat danes prav tako izpostavljeno, kot je bilo pred stotimi leti v Rusiji izpostavljeno vprašanje politične rekompozicije proletariata v pogojih zamujajočega prehoda iz fevdalizma v kapitalizem. Kaj je tačanka mnogoterega, migrantskega, prekernega proletariata? Katera mašina bo zrušila segmentacije in delitve, ki nam jih vsiljujejo elite?

Vstaja nevidnih delavcev sveta

novo na portalih gibanj