Iz globalnega micelija

Peticija Predsedniku Državnega zbora

Spoštovani,

pred kratkim je državnozborska Preiskovalna komisija za ugotovitev in oceno delovanja ekstremističnih skupin začela zasliševati znane Mariborčanke in Mariborčane. Preiskavo o njihovi odgovornosti za mariborske vstaje in nasilje na le-teh je preiskovalna komisija sprožila na osnovi anonimke, katere avtorji naj bi bili starši in sorodniki fantov, ki so bili pridržani na tretji mariborski vstaji, kazensko ovadeni in skoraj mesec dni priprti, nakar so se proti njim začeli nepošteni in pristranski sodni procesi. Sedem aretiranih in kazensko ovadenih udeležencev tretje mariborske vstaje je bilo na prvi stopnji že obsojenih na sedem mesecev zapora. Proti deveterici pa je tožilstvo vložilo obtožne predloge konec lanskega leta. Starši, ki sodelujemo v Skupini Svoboda vstajnikom, smo bili prizadeti ob takšni zlorabi našega imena v anonimki, saj z njo nimamo nič. Žalosti nas, da se naši veliki negotovost in tesnoba, ki ju čutimo od arbitrarnih aretacij naših sinov, zlorabljata v politikantske namene. Spoštujemo Mariborčane in Mariborčanke, ki jih pobudniki preiskave obtožujejo ekstremizma, in ne želimo, da nas na tovrsten način delijo. Maribor si zasluži boljšo usodo in zanjo delujemo skupaj. Namen kriminalizacije naših sinov in nedavni poskusi kriminalizacije znanih Mariborčanov in Mariborčank, je preprečiti prepotrebne spremembe na bolje, s tem pa boljše življenje meščank in meščanov Maribora.

Na podtikanja in brezvestno zlorabo naših imen odgovarjamo s peticijo na Predsednika Državnega zbora, s katero od Državnega zbora zahtevamo, da sproži preiskavo v ustreznih delovnih telesih o ozadju represije nad udeleženci in udeleženkami mariborskih vstaj, ter o nepoštenih in pristranskih sodnih procesih. Želimo, da se ta preiskava sproži v Komisiji za peticije ter človekove pravice in enake možnosti, ki je ustrezna komisija za preiskavo hujših kršitev človekovih pravic. Naši sinovi so namreč bili arbitrarno pridržani, maltretirani v skoraj mesec dni trajajočem priporu, na koncu pa sojeni in obsojeni v izrazito pristranskem in nepoštenem procesu. S tem so bile kršene njihove človekove pravice in človekove pravice vseh – predvsem z ustavo zagotovljena pravica do združevanja in svobodnega izražanja. Želimo, da se preiskava pelje tudi v Preiskovalni komisiji za ugotovitev in oceno delovanja ekstremističnih skupin. Tam je bilo namreč umazano naše ime, zato želimo, da se ga tam tudi opere. Vsekakor pa želimo, da se preiskava pelje v duhu medsebojnega spoštovanja, sploh pa konstruktivno. To peticijo naslavljamo na Predsednika DZ zato, da se konča agonija naših sinov, kot tudi, da prispevamo k političnemu dialogu v državi. Namesto kriminalizacije protestnikov, potrebujemo okvirje za vključujoč dialog, kako za naša mesta in družbo zagotoviti boljšo prihodnost. V kolikor se v predlaganih delovnih telesih ne da ustvariti ozračja za takšno preiskavo, predlagamo, da se v ta namen ustanovi posebna preiskovalna komisija.

Naša peticija sloni na naslednjih krivicah in kršitvah pravic našim sinovom:

(aretacija in pripor iz 3. na 4. 12. 2012)
- bili so žrtve arbitrarnih in neselektivnih aretacij, katere je spremljala nesorazmerna raba fizičnega in psihološkega nasilja s strani pripadnikov posebnih policijskih enot, ki na protestih niso ščitili z ustavo zagotovljenih pravic, ampak so jih aktivno kršili.
- neposredno po aretaciji, njihove morebitne poškodbe, ki so jih utrpeli ob aretaciji, niso bile primerno oskrbljene, prav tako ni bilo primerno poskrbljeno glede njihovih siceršnjih zdravstvenih težav, hkrati pa jim je bilo onemogočeno zadovoljevanje najosnovnejših življenjskih potreb,
- v priporu se jim je ravno tako kratila pravica, da o priporu obvestijo nas, zaskrbljene starše, ki smo informacije o tem, kaj se pravzaprav dogaja z našimi sinovi, in kje se sploh nahajajo, dobili z velikim naporom, sploh pa praviloma šele po enem dnevu,
- v priporu so bili fantje žrtve siljenja k podpisovanju dokumentacije glede razloga njihove aretacije oz. očitanih jim dejanj, pri čemer so kriminalisti v več primerih do njihovega podpisa prišli preko zvijač in prikrivanja podatkov o tem, kaj pravzaprav podpisujejo,
- obtožni predlog, zaradi katerega so bili aretirani fantje priprti, je bil utemeljen na podlagi domnevnega dokaznega materiala v obliki policijskih helikopterskih posnetkov, iz katerih – kot se je izkazalo kasneje tekom sodnega procesa – ni mogoče identificirati nobenega konkretnega kršitelja, hkrati pa se je tekom sodnega procesa ob pričevanju kriminalista, ki je pripor odredil, izkazalo, da v času sestavljanja obtožnega predloga, slednji do tega istega dokaznega materiala sploh še ni imel dostopa,

(preventivni pripor)
- na podlagi nikakršne pravne podlage in utemeljitve, da psihološke lastnosti fantov nakazujejo na ponovitveno nevarnost očitanih jim dejanj, katere pa ni ugotovil nikakršen za to usposobljen strokovnjak, je bil fantom dodeljen skoraj mesec dni trajajoč preventivni pripora zaradi ponovitvene nevarnosti, v katerem so bili stiki z njihovimi najbližjimi skrčeni na minimum, hkrati pa so bili zvedeni na posameznike, ki so z udeležitvijo na vstaji, na kateri so udejanjali z ustavo zajamčene pravice do svobodnega izražanja in združevanja, počeli kriminalno dejavnost,

(sodni proces)
- skupina aretiranih in priprtih, obdolžena in obtožena »delovanja v skupini, ki preprečuje uradni osebi uradno dejanje«, je v samem začetku leta 2013 pričela mukotrpen, izčrpajoč in avtoritarno voden sodni proces, ki je očitno privilegiral tožilsko stran,
- za sodni proces je bilo razpisanih kar osemintrideset praktično celodnevnih obravnav, ki so si sledile v takšnem časovnem razporedu, da je bilo fantom onemogočeno izpolnjevanje šolskih in študijskih, zaposlenim pa delovnih obveznosti. Zaradi dolgotrajnega sodnega procesa, in ker gre v veliko primerov za še šolajoče ali pač nezaposlene fante, smo bili njihovi starši prisiljeni k najemanju kreditov za zagovornike,
- na podlagi časovne razporeditve obravnav tekom sodnega procesa, je bilo obrambi prav tako skorajda onemogočeno poglabljanje v sodne spise,
- priče obrambe so se sistematično in neutemeljeno diskreditirale, hkrati pa so bile priče tožilstva – policisti, ki so jih bodisi ujeli na laži, oziroma so tekom sodnega procesa radikalno spreminjali svojo zgodbo, brez vsakršnih pomislekov bile kot verodostojne priče vključene v nadaljnji sodni proces (na primer: do danes sta bila ustavljena dva postopka proti obtoženima vstajnikoma, saj sta lahko s posnetki dokazala krivo pričanje policistov, medtem ko ti isti policisti še vedno ostajajo glavne obremenilne priče v nekaterih sodnih postopkih drugih že obsojenih ali tistih, ki še čakajo na začetek postopka),
- sodni proces je bil voden tako, da je povsem izključil širši družbeno-političen kontekst vstaj, vključno z dejstvom, da se fantje teh niso udeležili zato, da bi izvajali kazniva dejanja, ampak, da bi udejanjili svoje temeljne pravice do svobodnega izražanja in združevanja, sploh pa izrazili svoje nestrinjanje z družbeno-politično situacijo v naši državi, ter koruptivnimi dejanji takratnega župana mesta Maribor,
- fantje obdolženi »delovanja v skupini, ki preprečuje uradni osebi uradno dejanje«, so bili obsojeni izključno na podlagi pričevanj policistov, brez vsakršnega vizualnega ali kakršnega koli drugega materialnega dokaznega gradiva.

To je samo nekaj najočitnejših krivic, ki so bile prizadejane našim sinovom, družinam, Mariborčanom in Mariborčankam ter vsej demokratični Sloveniji. Zato prosimo, da v Državnem zboru z vso potrebno skrbnostjo obravnavate to peticijo in nam omogočite, da na ustreznih delovnih telesih ugotovimo ozadje policijske represije nad udeleženci vstaj in pristranskih in nepoštenih sodnih postopkov.

Starši pridržanih, kazensko ovadenih, priprtih in kriminaliziranih udeležencev tretje mariborske vstaje, ki delujejo v skupini Svoboda vstajnikom in člani ter članice skupine Svoboda vstajnikom. Peticiji se pridružujejo nekateri znani Mariborčani, ki jih je skušala inkriminirati izmišljena anonimka.

Description:

Podpiram peticijo staršev kriminaliziranih udeležencev tretje mariborske vstaje, ki delujejo v skupini Svoboda vstajnikom in zahtevam, da se začne parlamentarna preiskava o ozadju policijske in sodne represije nad vstajami.

Personal identifiers
Hyperlink:

Any message or comment?

66 Signatures

Date Name Message
13 April 2014 Žiga Pohleven
9 April 2014 Ziga Podgornik-Jakil
10 April 2014 Vojko Balantič
10 April 2014 Vesna Pogačnik
9 April 2014 Vasja Jerovsek
9 April 2014 Vanja Degoricija
10 April 2014 Vanda Straka Vrhovnik
12 April 2014 Valerija Osojnik
10 April 2014 Tone Vrhovnik Straka
10 April 2014 tomi
10 April 2014 Tomaž Gregorc
12 April 2014 Tjasa
9 April 2014 Suzana
9 April 2014 simona zavratnik
9 April 2014 Sija Chrysanthi
9 April 2014 Sanja Sabolovič
9 April 2014 Samo Tompa
10 April 2014 Rastko Pečar Popolno amnestija vsem vstajnikom in konec položnicam!
9 April 2014 Rajko Muršič
10 April 2014 PETRA MESKO
9 April 2014 Nina Pohleven
10 April 2014 Nina Kozinc
9 April 2014 Monika Bohinec
11 April 2014 Mitja Velikonja
9 April 2014 Mis0k
9 April 2014 Mira Muršič
9 April 2014 Mira Hace
10 April 2014 Miha Pitako
11 April 2014 Metka Kelbič
10 April 2014 Matjaž Rauter
10 April 2014 Matic Primc
10 April 2014 Mateja Šalamun
10 April 2014 Mateja Mlakar
9 April 2014 Marta Balaban Koprivc
9 April 2014 Marjeta Vakar Manfreda Bissue Brez človečnosti in solidarnosti življenje ni človeka vredno.
10 April 2014 Marjan
10 April 2014 LS A rebours*
14 April 2014 LILIJANA REMEC
9 April 2014 Katica
10 April 2014 Kaja Kraner
10 April 2014 Jure
10 April 2014 Jernej Polovšek
10 April 2014 Jadranka Vesel
10 April 2014 Gregor Kontestabile V celoti podpiram podrobno preiskavo vseh nepravilnosti in zlorab položajev
9 April 2014 gregor breznikar
10 April 2014 grega
9 April 2014 Franc Korotaj
14 April 2014 Filip Tobias S peticijo se strinjam, vendar se bojim, da bo naletela na gluha ušesa. Žal interesa, da se zadevi pride do dna, razen v ozkem krogu bližnjih, ni. Nikogar ne zanima, da je med obtoženimi zagotovo še vsaj nekaj takšnih, ki na protestih niso bili nasilni, a tega žal ne morejo dokazati, saj morajo zaradi trmoglavega zaupanja sodnikov v delo policije sami dokazovati svojo nedolžnost. Najbrž bodo obsojeni, njihovi bližnji, ki bodo trdili, da se jim godi krivica pa bodo spet javno označeni za "strice iz ozadja", ki dajejo potuho svojim razvajencem. Za takšnega strica so na raznih forumih označili tudi mene, kljub temu, da smo za našega pripornika uspeli dokazati nedolžnost. Pri vsem skupaj žal ne smemo zanemariti dejstva, da smo v našem primeru vse dokaze, s katerimi smo dokazali nedolžnost predložili sodišču in tožilstvu že v času trajanja pripora, a je kljub temu, da sta si jih sodnica in tožilec ogledala, naš "razvajenec" ostal v priporu še 10 dni, saj naj bi tožilec dobil navodila naj vztraja pri priporu. Predvidevam, da so prav takšna navodila dobili tudi vpleteni sodniki, saj je nemogoče, da bi si bili glede podaljševanja pripora tako enotni. Splošno znano je namreč, da za primere vandalizma in pretepov, tudi tistih večjih razsežnosti na nogometnih tekmah, nikoli ni bil odrejen pripor, čeprav je bila ponovitvena nevarnost velika. Ali so prihajala navodila glede drže sodišč v predmetnem primeru od politike, ali od "podjetnega posameznika" znotraj sodišča ne vem, glede na trdovratno vztrajanje pri priporu v nasprotju z dosedanjo sodno prakso v podobnih primerih pa ne morem mimo dejstva, da je nekdo vplival na delo vpletenih sodnikov in tožilcev. Kar se tiče preiskovanja uglednih Mariborčanov glede domnevnega podpihovanja protestov menim, da je to strel v lastno koleno, saj v tem primeru ne gre za nič drugega kot za zatiranje svobode govora, za kar bodo organizatorji pregona zagotovo prejeli "nagrado" svojega volilnega telesa. Najbolje bi bilo, da pridejo glede "dolgega jezika" zaslišat še mene, saj sem najbrž edini zagovornik neupravičeno priprtih fantov, ki se s protesti nisem strinjal in ki v določenih pogledih celo cenim delo bivšega župana. Kot že rečeno, pobudo glede preiskave podpiram, žal ne verjamem, da bo obrodila sadu. Za kaj takega bi bilo potrebno veliko več angažiranosti javnosti, ki pa se vse preveč ukvarja s tem, "kaj bomo dali v lonec". Osebne travme nekaj posameznikov, ki so po nedolžnem sedeli v priporu in bodo obsojeni zaradi nevestnega dela organov pregona in pravosodja pa, v času, ko se ukvarjamo z velikimi temami krpanja proračunske luknje, nikogar ne zanimajo preveč.
Filip Tobias
10 April 2014 emso
10 April 2014 Edvard Bogataj
18 June 2018 DanielromGF Мошенник Максим Германович Всем привет! НЕ ХОДИТЕ!!! На сайт: helpsetup.ru и тел: +7 950 002 35 21. Максим Германович VK мошенник Максим Германович Его форум Мошенник Максим Германович Сервис-ноутбук или Компьютерный доктор. сейчас принимают ноутбуки в ремонт по адресу Чистопрудный бульвар, д.10., стр.1. Принесла ноутбук в ремонт,который завис. Думала, что сгорела видео-карта. На следующий день звонок от мастера- сгорел процессор, надо менять. стоимость ремонта — 32500 руб. Я отказалась, стала требовать обратно ноутбук — на следующий день звонок-они подумали, вызвали лучшего инженера и … ремонт подешевел до 7500 руб. процессор надо только перепаять… Я отказалась.Со скандалом ноутбук вернули за 2000 руб диагностики (аппаратной). Вот в расстройстве на рынок поехала, нашла хороших ребят, стою жалуюсь, включаю ноутбук и… ВСЕ РАБОТАЕТ. Просто батарею вынули, вставили и пытались на 32000 развести на ремонт работающего ноутбука. менеджеры этой конторы в сговоре с мастерами. Обходите стороной это место. А в правоохранительные органы тоже обращусь. Обязательно.
10 April 2014 branko vrblač
10 April 2014 branka
10 April 2014 Branislav Milanovic Koruptoland
15 April 2014 Brane
10 April 2014 Boris Vezjak
9 April 2014 Bojan Šalamun
9 April 2014 Bojan Pirih
10 April 2014 Bojan
10 April 2014 Armin Salihović
9 April 2014 Andrej Kurnik
9 April 2014 Andrej Bizjak
10 April 2014 Andrea Schneider Sama sem bila žrtev, pogojno obsojena zaradi lažnega pričanja policista v družinskem primeru. S podpisom izravnavam škodo, ki so mi jo naredili.
9 April 2014 Ana Jug
10 April 2014 Aigul Hakimova site web
9 April 2014 Adis Imamović stopimo skupaj
Iz globalnega micelija

novo na portalih gibanj