IWW - Nevidni delavci sveta

Pismo predsednika RS Danila Türka Nevidnim delavcem sveta

Na zahteve IWW Nevidnih delavcev sveta - Samoorganizirane skupine delavcev Vegrada, stanujočih v delavskem domu na Ulici Vide Pregarčeve 34 v Ljubljani, ki smo jih 7. julija 2011 naslovili na Vegrad d.d. - v stečaju, najvišje državne organe in širšo javnost, se je od predstavnikov oblasti ponovno odzval samo predsednik republike dr. Danilo Türk. 15. julija 2011 nam je poslal naslednje pismo: