IWW - Nevidni delavci sveta

Pobuda IWW županu MOL Jankoviću

Zoranu Jankoviću, županu Mestne občine Ljubljana

Ljubljana, 14. december 2008

Spoštovani g. župan!

Nevidni delavci sveta (IWW) smo avtonomna iniciativa za novo delavsko gibanje. Pred nekaj dnevi je naš komaj petindvajsetletni tovariš tragično umrl na gradbišču Vegrada »Celovški dvori«. Umrl je na gradbišču, na katerem rastejo stanovanjski bloki, v katerih ste se v imenu MOL nedavno odločili kupiti stanovanja.

V IWW že dolgo raziskujemo, kakšen je položaj delavcev sveta (oz. kot se jih običajno označuje: migrantskih delavcev) v Sloveniji, ki so večinoma zaposleni v gradbeništvu. Ugotavljamo, da delajo v skrajno izkoriščevalskih pogojih. Njihovo težko fizično delo je sramotno malo plačano, delavcem kradejo nadure, delati morajo preko dovoljenega delovnega časa, ne upošteva se pravil o varnosti pri delu, delavcem se ne plačuje zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, disciplinira se jih z rasističnimi in poniževalnimi metodami, prebivajo v človeka nedostojnih razmerah, niso sindikalno organizirani itd. Kombinacija viznega režima in kvotnega sistema je vir tega sistemskega nasilja, ki se izvaja nad delavci sveta. Najbolj grozljive posledice tega nasilja so kaže v smrtnih žrtvah in telesnih poškodbah delavcev sveta. Sistem izkoriščanja delavcev sveta na eni strani prinaša delodajalcem in investitorjem znatne dobičke. Po drugi strani pa omogoča, da se prebivalci Slovenije vozimo po avtocestah, obiskujemo prireditve v kulturnih, umetniških ali športnih objektih, prebivamo v novih stanovanjih. Nenazadnje je prav ta sistem izkoriščanja omogočil, da je lahko MOL kupil stanovanja v »Celovških dvorih« po kar za polovico nižji ceni.

Zaradi odločitve, da MOL kupi stanovanja, gradnja katerih je terjala smrt našega tovariša, naslavljamo na vas javno pobudo. Njena uresničitev za vas ne bo znaten strošek, za delavce sveta pa bo velikega simbolnega pomena. Pozivamo vas, da na stanovanjsko naselje »Celovški dvori« postavite spominsko obeležje, ki bo prebivalce in mimoidoče spomnilo na smrt našega tovariša. V kolikor postavitev takega obeležja ni (izključno) v vaši pristojnosti, vas pozivamo, da pobudo podprete in pozovete investitorja (družbo Vegrad), da postavi tovrstno obeležje.

V IWW bi radi, da bi postavljanje tovrstnih spominskih obeležij postala stalna praksa izražanja spoštovanje do žrtve tistih, katerih življenje, zdravje in delo si družba in zasebniki nelegitimno prilaščamo. Namen tega poziva torej ni pokazati na individualno odgovornost kogarkoli za smrt našega tovariša, četudi tovrstne odgovornosti ne izključujemo. Poudariti želimo, da je treba smrtne žrtve in telesne poškodbe delavcev sveta umestiti v kontekst sistemskega nasilja, ki se izvaja nad njimi. Pošteno je, da se vsi, ki uživamo produkte takega nasilja, tega vsaj zavedamo.

Nevidni delavci sveta in Socialni center Rog