IWW - Nevidni delavci sveta

Poročilo z jutranjih pogovorov v Luki Koper

Zjutraj so v Luki Koper potekali pogovori, na katerih so sodelovali: 6 predstavnikov 30 podjetij podizvajalcev, 5 predstavnikov stavkajočih delavcev IPS z odvetnikom in predstavniki uprave Luke Koper d.d.

Delavci IPS zahtevajo popolne delavske pravice iz kolektivne pogodbe, ki v Luki Koper že velja. To konkretno pomeni, da bi imeli po novem vsi delavci IPS iste pogodbe, ne glede na to, pri katerem delodajalcu so zaposleni.

Predstavniki podjetij podizvajalcev so izrazili stališče, da se strinjajo z zahtevami stavkajočih in da si želijo nujnega sodelovanja pri podpisovanju krovne pogodbe z Luko Koper d.d. Dodatno zahtevajo tudi zviševanje cen za svoje storitve. Stavkajoči delavci se s to zahtevo ne strinjajo, ker to razumejo kot poskus izkoriščanja delavcev in njihovega boja z namenom svoje še nadaljne bogatitve in osebnega okoriščanja.

Predstavniki Luke Koper d.d. se do teh stališč niso izjasnili.

Stavkajoči delavci so tudi ob koncu pogovorov ponovno zagotovili, da ne bodo zaključili protesta, dokler se ne podpiše krovna pogodba z Luko Koper.

Koper, 4. 8. 2011, 12:30