IWW - Nevidni delavci sveta

Posvet IWW in SC Rog o spremembah režima delovnih migracij in mobilizaciji Nevidnih delavcev sveta v BIH

Posvet IWW in SC Rog o spremembah režima delovnih migracij in mobilizaciji Nevidnih delavcev sveta v BIH

Na boje migrantskih delavcev in na široko javno podporo njihovemu stremljenju po boljšem življenju se je Vlada RS, natančneje Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, odzvala s predlogom sprememb režima delovnih migracij. Trenutno je v javni razpravi predlog spremembe Zakona o zaposlovanju in delu tujcev. Obenem Slovenija in BIH usklajujeta Sporazum o zaposlovanju državljanov slednje v prvi. V okviru SC Rog in IWW analiziramo predlagane spremembe izhajajoč iz subjektivitete migrantskih delavcev, kritike politične konstitucije globalnega trga dela in političnega projekta skupnega boja proti segmentaciji trga dela in z njo povezanimi oblikami novega apartheida.

Predlagane spremembe režima delovnih migracij dajejo zgolj vtis njegove liberalizacije. Minimalni in nezadosten korak v smeri lažjega pridobivanja osebnega delovnega dovoljenja je zgolj izraz obstoječega razmerja sil, ki se je vzpostavilo s stavko delavcev Prenove iz Kočevja. Analiza celotnih predlaganih sprememb pa pokaže, da gre za poskus utrjevanja koncepta delovnih migracij, ki proizvaja lateralni, avtoritarni in karceralni trg dela, ki se vzdržuje s pomočjo sistematičnega odrekanja temeljnih pravic migrantom. Še več, z diskriminirajočimi predlogi skuša MDDSZ popolnoma onemogočiti izhod migrantov iz skorumpiranih in izkoriščevalskih kapitalističnih struktur.

Četudi bi verjeli v dobronamernost predlagateljev sprememb režima migracij, ne moremo mimo dejstva, da ne naslavljajo trenutno najbolj perečega problema migrantskih delavcev. Številni morajo izigrani in pokradeni, saj jim delodajalci dolgujejo več mesečnih plač, zapustiti Slovenijo. Ko so enkrat izgnani, jim ni na razpolago noben mehanizem, da bi zahtevali, kar jim pripada. Na ta način se breme krize prenaša zgolj na delavce in to z aktivno policijsko asistenco, kar je pokazal izgon stavkajočih delavcev, ki so s sindikalno akcijo od Vegrada zahtevali povračilo obveznosti. Zato smo v IWW začeli skupaj z ogoljufanimi delavci organizirati javne tribune v BIH. Prva bo to soboto v Cazinu.

Na posvetu SC Rog in IWW, ki bo ta petek, 18. junija ob 18. uri v SC Rog na Trubarjevi 72, bomo razpravljali o spremembah režima delovnih migracij in aktivnostih IWW v BIH.

Vabljeni