Hub Meeting 2013 - Ljubljana/Maribor

Povezovalno srečanje Ljubljana – Maribor

Poziv k sodelovanju

Upori proti varčevalnim ukrepom so zajeli celotno Evropo in Sredozemlje. Po arabskih pomladih, zasedbi trgov po Španiji, množičnih protestih proti varčevanju na Portugalskem in v Italiji in dramatičnem uporu proti evropski krizni diktaturi v Grčiji, so se vstaje razširile po celotni Vzhodni Evropi, zlasti Sloveniji, Bolgariji in na Hrvaškem.

Vstaje po Evropi in Sredozemlju so množičen izraz ogorčenja nad neoliberalnim vladanjem in krizno diktaturo ter izražajo zahtevo po demokratizaciji družbe in nadzoru ljudstva nad skupnim dobrim. Množice na ulicah napadajo korupcijo, privatizacijo in razlastitev. Zahtevajo pa socialne pravice in pravice skupnega dobrega.

Te vstaje so tudi jasen izraz krize predstavniške demokracije. Medtem ko vse vstaje označuje značilno geslo Nihče nas ne predstavlja, iščejo ljudje znotraj samega boja družbene in politične prakse, ki bi omogočile ustvarjanje močnih orodij za družbene spremembe.

Samonikla gibanja v Sloveniji zato pozivajo na povezovalno srečanje evropskih in sredozemskih gibanj v Ljubljani in Mariboru med 18. in 20. aprilom. Želimo organizirati tridnevne delavnice in srečanja s poudarkom na: oblikovanje skupnih analiz in praks gibanj v zvezi s ključnimi temami kot so na primer proces oblikovanja novih družbenih dogovorov, redefiniranje pravic in pojma skupne dobrobiti.

Zato pozivamo vsa samonikla gibanja in iniciative, da sodelujejo v tej izmenjavi informacij, idej in praks z organizacijo njihovih lastnih delavnic. Predloge zbiramo do nedelje, 24. marca, na podlagi njih pa bomo nato sestavili končen program povezovalnega srečanja.

Pogledati online : Hub Meeting 2013 – Ljubljana/Maribor

Hub Meeting 2013 - Ljubljana/Maribor

novo na portalih gibanj