Living Democracy - Živa demokracija

Poziv 15o h konspiraciji za boj in revolucijo

Razlogi, ki so nas lanskega 15. oktobra pripeljali na ulice, še vedno obstajajo. Razlogi zaradi katerih smo po lanskem 15. oktobru zasedali javne prostore, odpirali konflikte in organizirali skuščine niso izginili. Razlogov za to, da se organiziramo za revolucijo, je danes več kot pred enim letom.

Pred letom smo z geslom “nihče nas ne predstavlja” protestirali proti kapitulaciji javnih oblasti pred diktati finančnih trgov, oligarhij in lokalnih tajkunov. Sedaj se soočamo z aktivno kolaboracijo nacionalnih oblasti, ki v razlaščevalsken pohodu finančnih trgov vidijo priložnost za uveljavitev projekta konservativne restavracije Slovenije. Obenem se je izkazalo, da EU pod taktirko evropskih tehnokratov in velikih nacionalnih držav članic ne namerava zaustaviti uničujočega pohoda finančnih trgov. Vsak poskus pomiritve finančnih trgov prinese drastično krčenje pravic prebivalcev in prebivalk EU, pehanje množic v revščino, razgradnjo družbene blaginje, krajo sedanjosti in prihodnosti.

Gibanje 15o je nastalo iz množičnih protestov, ki so se razplamteli lanskega 15. oktobra. Namen gibanja je predvsem graditi skupne prostore boja. Prostore, ki bodo naše ogorčenje spremenili v projekt gradnje drugačne družbe. V gibanju razumemo neposredno demokracijo kot demokracijo direktne akcije, saj je naša temeljna skrb vključujočnost gibanja ter hibridizacija različnih iniciativ, identitet in posameznikov. Hočemo radikalno spremembo družbe, ki je mogoča le, če se sami radikalno spreminjamo v radostnih srečanjih različnih. V boju in revoluciji naših moči ne nameravamo delegirati. Želimo jih sestavljati.

Poglaviten odgovor oblasti na gibanje je postala ekonomska represija. Lažje jim je pisati plačilne naloge za vsako javno manifestacijo gibanja, kot pa sprejemati argumente in se ubadati z zahtevami. Zato v gibanju 15o spreminjamo taktiko. Ker so transparentne okupacije javnih prostorov zatrte, gradimo nove virtualne in fizične prostore za boj in revolucijo. Z njimi želimo nadaljevati in okrepiti iniciative, ki so nastale v prvem letu skupnega boja. In se horizontalno omrežiti z drugimi in novimi. Tako organiziramo skupščino na Fakulteti za družbene vede, ki bo v ponedeljek, 15. oktobra ob 17.00 v učilnici številka 20 (okvirna vsebina skupščine je spodaj). S tem se ne odpovedujemo zasedbam javnih prostorov in organizirane ter množične intervencije v razmerja sil, da bi jih spremenili v korist 99%. Ampak tokrat bomo prišli iznenada, fantomsko, z inteligenco roja.

Omreži se v gibanju 15o!

Bodi del vstaje globalne generacije!

Let’s conspire!

Living Democracy - Živa demokracija

novo na portalih gibanj