IWW - Nevidni delavci sveta

Predsednik republike podpira delavce v Luki Koper in poziva k pogajanjem

ODGOVOR PREDSEDNIKA REPUBLIKE DR. DANILA TÜRKA NA ODPRTO PISMO NEVIDNIH DELAVCEV SVETA

Ljubljana, 3. avgust 2011

Spoštovani,

zahvaljujem se vam za pismo, v katerem izpostavljate problem plač delavcev, ki v Luki Koper delajo preko različnih podizvajalcev. Kot opozarjate, so ti delavci zaradi svojega položaja primorani opravljati težaška dela, pogosto preko uveljavljenega delavnika, a za neprimerno manjše plačilo in manjši obseg pravic, kot pripadajo zaposlenim v Luki Koper za enaka dela. Za tak položaj ni videti nobenega razloga ali opravičila.

Stavko žerjavistov v Luki Koper in njene ekonomske in druge posledice sicer pozorno spremljam. Pri stavki je treba dosledno upoštevati vsa zakonska določila, ki predvidevajo režim organiziranja stavke. Strinjam se z vami, da je edina rešitev za nastalo situacijo v takojšnjem dogovoru med predstavniki delodajalcev in delavcev, s katerim bi poiskali najboljšo rešitev nastalih nesporazumov v okviru zakonov in kolektivne pogodbe.

Kar pa zadeva položaj delavcev, ki delajo v Luki Koper preko podizvajalcev, menim, da bi morala uprava Luke Koper s podizvajalci sklepati take pogodbe, ki ne bodo ustvarjale plačnih anomalij in postavljale najemnih delavcev v neenakopraven položaj.

Upravo Luke Koper, podizvajalce in organizirane luške delavce zato pozivam, da se pogovorijo odkrito in v dobri veri in da čim prej poiščejo sprejemljivo rešitev.

S spoštovanjem,

Danilo Türk