Univerza za nepodredljive vede

Predstavitev dela Harryja Cleaverja v Ljubljani v organizaciji Prekerne stavke pri 15o

Predavanje o avtonomističnem marksizmu na FDV in delavnica o prekerni stavki v Socialnem centru Rog v organizaciji delavnice Prekerna stavka v okviru 15o

Ponedeljek, 29. oktobra:

ob 16.00 na FDV, predavalnica številka 3: Harry Cleaver predstavi svoje delo;

ob 18.00 nadaljujemo z debato o prekerni stavki v Socialnem centru Rog na Trubarjevi 72 v Ljubljani

Harry Cleaver je avtor knjige Reading Capital Politically, številnih besedil o avtonomnih delavskih bojih, samooblikovanju delavskega razreda, samodoločitvi zunaj kapitalističnih odnosov in urednik Texas Archives of Autonomist Marxism.

“Na kratko, v zgodovini tradicij, ki jih imenujem ’avtonomistični marksizem’, najdemo rastočo težnjo k političnemu upoštevanju zmožnosti delavcev, da delujejo avtonomno, k rekonceptualizaciji teorije krize, ki jo razumejo kot krizo razredne oblasti, k redefiniciji ’delavskega razreda, ki vključuje tudi nemezdne delavce, poglablja razumevanje avtonomije znotrajrazrednih odnosov in obenem priznava poskuse ’delavcev’, da bi pobegnili iz njihovega razrednega statusa in postali nekaj več. (Iz predgovora Reading Capital Politically iz leta 2000)”

Nekatere iztočnice za razpravo

Bogata teoretska in politična tradicija avtonomističnega marksizma tematizira avtonomijo delavskih bojev. Delavci imajo iniciativo in njihovi avtonomni boji silijo kapital v nenehne reforme, da bi restavriral razredno gospostvo. V tem razrednem spopadu vedno obstaja možnost, da začnemo producirati drugačno družbeno realnost in odnose, zunaj kapitala.

Prevladujoče predstave o današnji krizi so drugačne. Slika se jo kot ofenzivo kapitala in defenzivo dela. Zdi se, kot da izkoriščani ne želijo spremeniti svojih življenj, ampak želijo za vsako ceno ohraniti obstoječe. Kapital ima iniciativo, kaže se kot revolucionaren, delo se umika in se kaže kot konservativno. Širi se vtis, da je subjektiviteta dela zgolj izkoriščanje in gospostvo, medtem ko je njen potencial transformacije izginil. Vendar obstajajo razpoke v tej enolični in dolgočasni predstavi. Gibanja okupacij in ogorčenih, ki deloma nastopajo kot odgovor na ofenzivo kapitala, kažejo potencial radikalne transformacije. Mnogoteri eksperimenti v samoorganiziranju, proizvodnji znanja, konceptov ter biti skupaj kažejo, da je na delu samooblikovanje razreda. Perspektiva od spodaj navzgor, ali še bolje od spodaj v vse smeri, ki so ji ta gibanja zvesta in vključevanje novih realnosti dela, ki niso predstavljene v sistemu interesnega predstavništva, učinkujeta transformirajoče.

About crisis, austerity and resistance in Slovenia prior to discussions about autonomy of struggles and precarious strike with Harry Cleaver in Ljubljana. By Precarius Strike Workshop of 15o https://n-1.cc/pg/pages/view/1496741.

Naskočimo že enkrat to nebo!

15o (delavnica Prekerna stavka)

See online : Facebook dogodek

Univerza za nepodredljive vede

novo na portalih gibanj