IWW - Nevidni delavci sveta

Protest Nevidnih delavcev sveta (IWW) pred Novisto in Zavodom RS za zaposlovanje

V podporo zahtevam samoorganizirane skupine delavcev SCT bomo Nevidni delavci sveta (IWW) v sredo, 9.2.2011, organizirali protest pred podjetjem Novista in pred Zavodom RS za zaposlovanje (ZRSZ). Javni shod se bo začel ob 10:30 na dvorišču bivše tovarne Rog, okrog 11:30 bomo protestirali pred Novisto, okrog 13:00 pa še pred ZRSZ, kjer se bo shod tudi zaključil.

Zaradi režima sistematičnega izkoriščanja migrantskih delavcev, za katerega je značilna popolna odvisnost delavcev delodajalcev in njihova izključenost iz sistema socialnega varstva, so se številni delavci SCT znašli v hudi stiski. Večje število delavcev je bilo odpuščenih, drugim je iztekla pogodba o zaposlitvi, nekateri pa celo primorani delati brez plačila. Delodajalec jim dolguje plače, regres in druge obveznosti. Zaradi diskriminatorne zakonodaje in meddržavnih sporazumov mnogi med njimi kljub temu, da so vplačevali prispevke, niso upravičeni do nadomestila za brezposelnost. Za številne delavce izguba zaposlitve pomeni hkrati tudi prenehanje dovoljenja za bivanje in s tem izgon iz države, kar jim onemogoča, da bi udejanjili svoje pravice, ki so vezane na trajanje neprekinjenega prebivanja v Sloveniji (osebno delovno dovoljenje, dovoljenje za stalno prebivanje itd.).

Delavci SCT so zato oblikovali samoorganizirano skupino delavcev pri IWW, ki je na delodajalca in odgovorne institucije naslovila zahteve (http://www.njetwork.org/Zahteve-Nev...). Tisti, na katere so bile zahteve naslovljene, pa se žal niso ustrezno odzvali. Namesto da bi začeli z reševanjem hude stiske delavcev, ki so jo povzročili, smo začeli dobivati poročila o pritiskih na delavce, da se takoj izselijo iz delavskega doma na Šmartinski cesti v Ljubljani. Na to smo se odzvali z oblikovanjem stavkovnega odbora stanovalcev delavskih domov, katerega naloga je preprečiti deložacije delavcev iz delavskih domov.

V podporo zahtevam samoorganizirane skupine delavcev SCT pri IWW bomo v sredo, 9.2.2011, organizirali protest pred Novisto, hčerinskim podjetjem SCT, ki upravlja z delavskimi domovi, in pred ZRSZ. Javni shod se bo začel ob 10.30 uri na dvorišču bivše tovarne Rog (Trubarjeva 72).

Najprej se bomo odpravili do sedeža podjetja Novista (Grassellijeva 10), kjer se nam bo okrog 11.30 ure pridružilo še več odpuščenih delavcev. Od direktorice Marjance Kaučič in njenih podrejenih bomo zahtevali, da takoj prenehajo z grožnjami in pritiski na stanovalce delavskih domov ter da upoštevajo njihove zahteve po brezplačnem bivanju v delavskem domu, dokler ne uresničijo svojih pravic, ki sta jim jih sistematično kršila delodajalec in država.

Protest bomo okrog 13. ure nadaljevali pred Zavodom RS za zaposlovanje na Parmovi 32, saj delavci iz Bosne in Hercegovine ter Makedonije brez dovoljenja za stalno prebivanje v Sloveniji niso upravičeni do nadomestila za brezposelnost, čeprav so vplačevali prispevke. Poleg tega je do nas prišla (nepreverjena) informacija, da morajo tudi delavci, ki sicer prejemajo nadomestilo za brezposelnost, tega vračati, potem ko najdejo zaposlitev.

Vabljene in vabljeni!

IWW – Nevidni delavci sveta

Trasa: http://www.everytrail.com/view_trip...