Living Democracy - Živa demokracija

Refleksijska skupščina #15o po četrtkovi demonstraciji absolutnega zavračanja

24. aprila ob 18.00 v Socialnem centru Rog, Trubarjeva 72

V četrtek smo absolutno zavrnili varčevalne ukrepe. Z zasedbo cest in odprtjem skupnega prostora za mnogotere izraze smo povedali, da se o politikah zategovanja pasov ne pogovarja in ne išče kompromisov. Le absolutna zavrnitev diktatov finančnih trgov odpira pot za dostojanstveno življenje vseh.

Demonstracija je bila izraz nove generacije, ki s svojim iskanjem samodoločnega življenja in s konkretnimi projekti preoblikovanja družbe od spodaj uhaja vsem predstavniškim shemam. Njena dvojna radikalnost – kot absolutno zavračanje in kot projekt radikalne preobrazbe družbe – je moteča za politični mainstream in mediji so demonstracijo popolnoma prezrli. Direktno demokratično gibanje, ki je zavezano rekonstrukciji družbe od spodaj skozi konflikte z družbenimi institucijami, ki omejujejo možnosti delovanja in življenja, ne more biti instrumentalizirano v spopadih med centri družbene in politične moči. Zato je zanje nezanimivo in v njihovih medijih nevidno. Nočemo biti pejoni, ki bodo padali za velike interese.

Izziv, pred katerim stoji gibanje po četrtkovi demonstraciji, je še bolj jasen: kako nasprotovati zategovanju pasov in istočasno preoblikovati družbo s sprevračanjem odnosov moči na mikro ravneh in gradnjo konkretnih alternativ. Socialni delavci in delavke, vednostni delavci in delavke, kulturni delavci in delavke, medijski delavci in delavke, različni uporabniki socialnih storitev... so v svojih artikulacijah izpostavili jasno povezavo med bojem proti zategovanju pasov in bojem za drugačne oblike družbenosti, za drugačne prakse proizvodnje znanja, informacij, socialne varnosti, kulture. Gre torej za mnogo korenitejša vprašanja, kot je dihotomija med javnim in zasebnim, ki je v mainstream diskurzu izpostavljena kot edina matrica branja aktualnega socialnega konflikta. Zato se od gibanja zahteva dvojni angažma: prispevati k strmoglavljenju hegemonije neoliberalizma in investiranje nastajajoče kontrahegemonije s konkretnimi preoblikovalnimi družbenimi praksami.

Jutrišnja refleksijska skupščina #15o je namenjena takšnim premislekom. Na njej bomo definirali nove delavnice, ki nam bodo omogočile praktično razrešitev dilem in izzivov s katerimi se soočamo in definiranje novih naskočišč.

#15o

Pogledati online : Facebook dogodek

Living Democracy - Živa demokracija

novo na portalih gibanj