Hub Meeting 2013 - Ljubljana/Maribor

Skupna izjava udeležencev Hub meetinga / povezovalnega srečanja 2013 Maribor–Ljubljana

Hub meeting / povezovalno srečanje 2013 Maribor–Ljubljana je nadaljevanje procesa srečanj evropskih gibanj. Izmenjevali smo izkušnje s petih področij: znanja, migracij, radikalnega socialnega dela, vladovanja v mestu in konstituirajočega procesa. Izhajajoč iz lokalnih razlik smo razpravljali o odpiranju skupnega prostora, v katerem razumemo Evropo ne kot geografski prostor, razdeljen z mejami in definiran s strani hegemonskih struktur, temveč jo razumemo kot regijo, ki jo definirajo boji. Zato vanjo vključujemo tudi boje Arabske pomladi ter upoštevamo razlike med severom in jugom. To je proces, v katerem mislimo skupni prostor skozi rezoniranje lokalnih bojev proti transnacionalnem nivoju.

Konstituirajoči proces je ključni horizont, ki ga polnimo z vsebino in praksami. Te temeljijo na splošnem raziskovanju okolja, v katerega so gibanja vtkana, ob tem pa spoštujejo heterogenost družbe ter lokalnih kontekstov. Prepoznavamo občo nujnost kritike finančnega kapitala, Troike itn., a ta ne sme ostati le na simbolni ravni, temveč mora obstajati tudi materialno, skozi konkretne prakse.

Zgolj dialog med radikalnimi gibanji, ki so že vključena v proces, ne zadostuje. Boje je potrebno generalizirati.

Kot gibanja se želimo videti kot del družbe, ne ločeni od nje. Boje želimo spodbujati na terenih, kjer se kapitalistični sistem reproducira. Med njimi so neoliberalno vladovanje v mestu, znanje, migracije, socialno delo in evropski konstituirajoči proces, vsiljen od zgoraj.

Na delavnici "Upiranje neoliberalnemu vladovanju v mestu" smo se pogovarjali o bojih in praksah v mestu in urbanem prostoru nasploh ter o organiziranju potreb na teritoriju.

Na delavnici "Migracije" smo govorili o bojih proti vsakršnim ekonomskim in političnim mejam, skozi njih pa smo zaznali povezave med boji beguncev in boji migrantskih delavcev.

Na delavnici "Znanje" smo to prepoznali kot temeljno bojišče, ki nam nudi orodja za spodbujanje novih bojev.

Na delavnici "Ženske, kriza in (radikalno) socialno delo" smo govorili o povezavah med patriarhatom, kapitalizmom in krizo. Najprej smo razpravljali o vključitvi feminističnih perspektiv v skupen boj proti politikam zategovanja pasov; nato smo se pogovarjali o mehanizmih radikalnega socialnega dela v skupnosti.

Na delavnicah "Perspektive političnih procesov in bojev v Evropi" in "Konstituirajoči proces" pa smo izmenjevali mnenja o delovanju v okviru koncepta "družbene stavke" z dolgoročno perspektivo. "Družbena stavka" pomeni forme stavkanja izven formalnih struktur, denimo sindikatov ipd. Pretresali smo mehanizme in metode, ki jih ljudje že uporabljamo in so del tovrstnih akcij ter razpršenih mrež teh praks. Prvi test "družbene stavke" bo 15M.

Poleg tega smo prepoznali agendo evropskih dogodkov, vključujoč Blockupy Frankfurt, Que se lixe a Troika (na Portugalskem) in španskimi dnevi mobilizacij Plan de Rescate Ciudadano, kot del nadaljnjih korakov proti jeseni aktivnosti. Poudarjamo pomen teh dogodkov kot uporabnih orodij za izgradnjo konstituirajočega procesa.

Z ljubeznijo,

udeleženci Hub meetinga 2013 Maribor–Ljubljana

Pogledati online : Hub Meeting 2013 – Ljubljana/Maribor

Hub Meeting 2013 - Ljubljana/Maribor

novo na portalih gibanj