Living Democracy - Živa demokracija

Skupščina #15o (30. oktobra 2012)

Na zadnji skupščini 15o, ki je potekala na Fakulteti za družbene vede 15. oktobra, smo se zmenili, da bi bilo dobro imeti skupščine na vsaj 14 dni da bi se med sabo več pogovarjali in dogovarjali za nadaljnje skupne akcije. Naslednja skupščina se bo tako zgodila v torek, 30. Oktobra, ob 17.00 uri v SC Rog.

Pogovarjali se bomo o delu skupin, ki so se angažirale na štirih področjih, ki so bila detektirana kot pomembna:

  1. dolg, dokapitalizacija bank, ustanovitev slabe banke, odpis dolgov, družben nadzor nad bankami;
  2. zategovanje pasov, razgradnja države blaginje, boj za skupno blaginjo;
  3. rezi v visokem šolstvu, poskusi privatizacije univerze, kako osvojiti znanje kot skupno dobro, ki je vključujoče, demokratično in vsem dostopno;
  4. prekerna stavka.

Fino bi bilo slišati, kaj je v teh 14 dneh od zadnje skupščine bilo narejeno na teh področij, izmenjati izkušnje in metodologijo, videti kje so možnosti nadaljnjega sodelovanja in delovanja ter predebatirati možne težave.

Pogovarjali bi se lahko tudi glede zbiranja denarja za nabrane kazni, čemur bo namenjen tudi poseben sestanek, ki bo predvidoma 8.11. ob 18:00 v SC Rog.

Zatem bi bilo dobro narediti plan za naslednjo skupščino, ki bi naj bila v Prekmurju na temo dolga in deložacij iz stanovanj.

Na koncu seveda razno.

Vabljene in vabljeni!

Pogledati online : Facebook dogodek

Living Democracy - Živa demokracija

novo na portalih gibanj