Univerza za nepodredljive vede

Skupščina za stanovanje kot brezpogojno pravico na Vide Pregarčeve

Danes zvečer, v torek, 15. novembra ob 20.00, bo v Vegradovem delavskem domu na Vide Pregarčeve v Ljubljani mini skupščina gibanja 15o za stanovanje kot brezpogojno pravico.

Izigrani in okradeni delavci Vegrada stavkajo z neplačevanjem najemnin podjetju, ki je sistematično kršilo njihove delavske in socialne pravice. V času zloma gradbenega sektorja, ki je bil v veliki meri rezultat korupcije lastnikov podjetij ter njihovih vodilnih, je postalo za migrantske delavce ključno vpršanje pravice do stanovanja. Izguba stanovanja namreč pomeni izgubo vseh pravic v Republiki Sloveniji. Zaradi migracijskega režima, ki sloni na logiki izsiljevanja, pomeni izgubo s težavo pridobljenih pravic in vrnitev na izhodiščno točko nezaščitenega in samovolji delodajalca prepuščenega delavca. Stavka z neplačevanjem najemnin je obenem način izboljšanja pogajalskih pozicij delavcev v stečajnih postopkih. Kjer so pravice in potrebe proizvalcev družbenega bogastva vedno na zadnjem mestu, je edina pot k dostojanstvenemu življenju samoorganizacija in boj.

Skupščina za stanovanje kot brezpogojno pravico na Vide Pregarčeve je prva v nizu skupščin, s katerimi želimo zadovoljevanje temeljne potrebe, kot je stanovanje, postaviti v kontekst gradnje skupne blaginje (http://www.njetwork.org/Skupscina-S...). Zaradi stanovanjske politike, ki sledi logiki razlaščanja in razslojevanja, je vse več brezdomcev, sanje večine po stanovanju, ki omogoča dostojanstveno, samodoločno in svobodno življenje, pa se razblinjajo na koruptivnih in špekulativnih finančnih trgih. Naslednja je pred Boj za v sredo, 16. novembra ob 16. uri (http://www.njetwork.org/Aktivisticn...).

Proti prekernosti - za skupno blaginjo!

www.15o.si; www.njetwork.org; iww.global.workers@gmail.com

Univerza za nepodredljive vede

novo na portalih gibanj