IWW - Nevidni delavci sveta

Sporočilo Nevidnih delavcev sveta (IWW) o stavki v Vegradu

Zaradi izkrivljanja resnice, ki sta si ga privoščila uprava Vegrada in prvi sindikalist vegradovega sindikata, v IWW sporočamo, da je dne 4. januarja 2010 prišlo do spontane stavke z zaustavitvijo dela na gradbiščih Celovški dvori, Litostroj ter nekaterih manjših gradbiščih. Neposreden razlog za stavko so bile neizplačane nadure za november 2009 in neizplačan regres za lansko leto. Globlji razlog pa je za Vegrad značilno sistematično kršenje pravic iz delovnih razmerij. Z delom so prekinili vsi delavci na omenjenih gradbiščih. Po obljubah s strani predstavnikov podjetja Vegrad, da bodo zaostale obveznosti izplačane do četrtka, 7. januarja 2010, se je del delavcev vrnil na delo, ostali delavci, predvsem tisti, ki izvajajo zaključna dela, pa so zapustili delovna mesta. Delavci napovedujejo da bodo, v kolikor Vegrad do četrtka ne bo izplačal zaostalih obveznosti, ponovno začeli oz. nadaljevali prekinitev dela. Prav tako obveščamo, da se je na vegradovih gradbiščih spontana prekinitev dela iz istih razlogov zgodila že konec decembra 2009.

Srečno novo leto in čim več veselih stavk v letu 2010!