IWW - Nevidni delavci sveta

Sporočilo sindikata IPS ob prekinitvi protesta

V soboto zgodaj zjutraj so se s sklenitvijo dogovora o pogojih za zaključek protestnega prenehanja dela končala pogajanja med sindikatom IPS, upravo Luke Koper d.d. in zastopniki podizvajalskih podjetij. Pogajanja so bila izjemno naporna, saj so se začela ob 11h v petek in se končala ob 3.30 v soboto.

V teh osmih dneh upora smo delavci poslali jasno sporočilo upravi Luke Koper d.d. in njenim lastnikom, podizvajalcem, ki so naši formalni delodajalci, ter javnosti, da smo delavci pripravljeni za enakopravnost vztrajati do konca. Pojasnili smo, kakšen je položaj delavcev, ki v Luki delajo preko podizvajalcev. Ti so prisiljeni opravljati enaka dela za manjša plačila v slabši pogojih in večji negotovosti kot delavci, zaposleni neposredno v Luki.

S samim dogovorom sicer nismo zadovoljni in se zavedamo, da bo pot do priznanja pravic, ki jih imamo kot ljudje in delavci, še dolga. Zavedamo pa se tudi, da smo v teh dneh vendarle dosegli veliko: sedaj se ključni akterji - vključno z upravo Luke Koper d.d. in podizvajalskimi podjetji - strinjamo s tem, kar smo delavci trdili od samega začetka: upor je popolnoma upravičen in legitimen.

Tri točke sporazuma, ki smo ga podpisali predstavniki sindikata IPS, uprave Luke Koper d.d. in zastopniki podizvajalskih podjetij:

  1. Upor delavcev, ki v Luki delajo preko podizvajalcev, je popolnoma upravičen in legitimen. Luka Koper d.d. se zavezuje, da vso morebitno škodo, ki bi utegnila nastati zaradi upora nosi sama. Vse stranke se zavezujejo, da ne bodo izvajale diskriminatornih ukrepov zoper delavce, ki so sodelovali v protestu. Nihče ne bo niti odpuščen niti kaznovan v katerikoli obliki.
  2. Luka Koper d.d. se zavezuje k sodelovanju v tripartitnem sistemu enakovrednih strank (skupaj z delavci in podjetji IPS).
  3. V času do 5. septembra (v obdobju 30 dni od sklenitve dogovora) se tarife za storitve IPS dvignejo za 5%. Delodajalci IPS se zavežejo, da to povišanje v celoti prelijejo v plače delavcev. Luka Koper d.d. se zavezuje, da se v roku 30 dni sklene kolektivna pogodba, ki bo veljala za vse delavce IPS neodvisno od podjetja, v katerem kdo dela, in jim zagotovila enake pogoje dela. Pogajanja za sklenitev kolektivne pogodbe se začnejo nemudoma.

Sindikat pozdravlja vse pridobitve v korist delavcev. Sklenjeni dogovor je korak v pravo smer, nikakor pa ne pomeni zmage. Nedvomno smo zadovoljni, da smo si izborili možnost za neposredne pogovore z upravo Luke Koper d.d. za ureditev razmer v luki.

Pozorno bomo spremljali prihodnje poteze uprave in delodajalcev, njihovo obnašanje na pogajanjih in v skladu s tem prilagodili svoje delovanje. V teh osmih dneh smo pokazali, da se znamo delavci organizirano in odgovorno boriti za svoje pravice. Ne bomo odnehali, dokler ne bomo dosegli svojega cilja: izenačitev pravic za vse delavce v Luki Koper s sklenitvijo kolektivne pogodbe, ki bo zavezujoča za Luko Koper in vsa podjetja IPS.

Sindikat izvajalcev pristaniških storitev

Koper, 7.8.2011