IWW - Nevidni delavci sveta

Zahteve IWW Nevidnih delavcev sveta - Samoorganizirane skupine delavcev Vegrada, stanujočih v delavskem domu na ulici Vide Pregarčeve 34 v Ljubljani

V Socialnem centru Rog je v sredo, 6. julija 2011, od 19:00 do 21:30 potekala skupščina IWW – Nevidnih delavcev sveta, ki smo se je udeležili predstavniki samoorganizirane skupine delavcev Vegrada, stanujoči v delavskem domu na ulici Vide Pregarčeve 34 v Ljubljani in aktivisti IWW.

Med drugim smo obravnavali tudi odgovor stečajne upraviteljice podjetja Vegrad d.d. – v stečaju Alenke Gril, ki smo ga prejeli isti dan (v priponki).

Na skupščini smo sprejeli naslednje zahteve, ki jih naslavljamo na Vegrad d.d. – v stečaju, državne institucije in širšo javnost:

  • Zahtevamo, da se vse neizplačane terjatve za nazaj, ki so natančno definirane v dokumentu z naslovom »Terjatve do dolžnika Vegrad d.d. – v stečaju, Stari trg 35, 3320 Velenje«, 100% izplačajo in sicer prednostno. Dokument izračuna terjatev za nazaj nam je bil predložen s strani Vegrada in smo ga podpisali oktobra 2010.
  • Želimo, da se nam ob 100% izplačilu prednostnih terjatev iz stečajne mase odštejejo mesečni stroški najemnine.
  • Zahtevamo, da država oblikuje sklad, iz katerega se bo v celoti izplačal dolg za nazaj, v primeru da iz stečajne mase podjetja Vegrad d.d. – v stečaju, ne bo mogel poravnati vseh terjatev do delavcev. Država je odgovorna, da nam delodajalec kljub zakonski obveznosti plačila za opravljeno delo ni izplačeval plač, regresov, nadur ipd., saj ob kršitvah ni ukrepala.
  • Zahtevamo, da se delavski dom do izplačila vseh terjatev za nazaj ne proda in se nas ne poskuša izgnati iz delavskega doma. V primeru prodaje delavskega doma bi nas novi lastnik verjetno poskušal izgnati, česar ne bomo dopustili dokler nam Vegrad ne poplača vseh terjatev.

Stečajno upraviteljico Alenko Gril vabimo, da se čim prej sestane z nami. Predlagamo sestanek v sredo, 13. julija 2011, ob 18:00 v delavskem domu na ulici Vide Pregarčeve 34 v Ljubljani. Hkrati pozivamo vse oškodovane delavce, da se v čim večjem številu udeležijo sestanka s stečajno upraviteljico, na katerem bomo vztrajali na naših zahtevah.

Ljubljana, 6. julij 2011

IWW – Nevidni delavci sveta

iww.global.workers@gmail.com, 041 597 247

Kontakt stavkovnega odbora: 070 254 678