IWW - Nevidni delavci sveta

Zahteve stanovalcev delavskega doma na Poljanski

V sredo, 12. decembra 2007, smo na skupščini stanovalcev in stanovalk delavskega doma sprejeli in potrdili naslednje skupne zahteve.

Zahtevamo dostojno bivališče

1. stanovanjska kvadratura po človeku v skladu s standardi 2. število sanitarij v sladu s standardi in njihova ureditev 3. da se omogoči nemoteno ogrevanje 4. da se prostori prepleskajo 5. da je vedno topla voda 6. da se zagotovijo higienske razmere 7. da se redno menjajo jogiji 8. da se redno čistijo prostori 9. da se omogoči pranje perila (skupni brezpačni pralni stroji) 10. da se uredijo kuhinje in da se v njih napelje tekoča voda 11. da se uniči ščurke 12. da se pogosteje zamenja in redno pere posteljnina in odeje

Zahtevamo pravično najemnino

Najemnina 150 Evrov za eno posteljo v več posteljni sobi oziroma za tri kvadratne metre na osebo je nesprejemljiva. Glede na omenjene pogoje v katerih živimo, je jasno, da je najemnina način našega izkoriščanja in kršenja naših osnovnih pravic in dostojanstva. Zahtevamo znižanje najemnine v skladu s pogoji v sobah. Dokler se ne izpolnijo naše zgoraj naštete zahteve (za dostojno bivališče), zahtevamo, da se najemnina zmanjša na 20 Evrov na mesec. Ko bodo zahteve izpolnjene, zahtevamo, da se najemnina za kvadratni meter stanovanja obračuna glede na cene na trgu stanovanjskih uslug in glede na njihovo kvaliteto.

Zahtevamo pravico do zasebnosti in združevanja

Zavračamo, da nas z nehumano organizacijo življenja v delavskem domu izrinjajo in izključujejo iz družbenega življenja. Cilj vsiljenega hišnega reda v delavskem domu je naša izolacija in preprečevanje vključevanja v družbeno življenje. Zahtevamo ureditev skupnih prostorov, kjer se bomo lahko družili in sprejemali prijatelje in naše družinske člane. Zahtevamo, da o hišnem redu in skupnem življenju v delavskem domu odločamo sami, tako kot bi to morali početi vsi stanovalci svobodne družbe. Prav tako zahtevamo, da se odpovedni rok podaljša na 90 dni in da ni samovoljnih razlogov za odpoved najemne pogodbe.

Zahtevamo, da se nam priznajo pravice iz naslova bivanja in dela v Sloveniji

Ker nas veliko živi in dela v Sloveniji že več desetletij, zahtevamo, da so naši dolgoletni prispevki upoštevani kot podlaga za dostop do mreže neprofitnih stanovanj in to ne glede na vrsto dovoljenja za bivanje. Ker nas je večina za svoje delo popolnoma podplačanih, nam ta možnost predstavlja edini izhod iz samskega doma.

Zahtevamo pravico do svobodnega izražanja

Zavračamo poskuse, da bi nas utišali z grožnjami o izgubi namestitve zaradi rušitve delavskega doma. Vsak ima pravico glasno izraziti svoje nezadovoljstvo z razmerami v delavskem domu, za katere plačuje okrog 150 evrov mesečno. V primeru pa, da bodo delavski dom resnično porušili, zahtevamo, da se nas o poteku obvešča sproti. Izguba namestitve v delavskem domu namreč za mnoge med nami pomeni izgubo vsakršnega bivališča.

Tudi mi ustvarjamo skupno bogastvo, zato imamo tudi mi pravico, da v njem sodelujemo!

Stanovalci in stanovalke delavskega doma na Poljanski 66

Socialni center v Rogu