Univerza za nepodredljive vede

Zgradimo 15O! Bodimo globalna revolucija!

Medtem ko elite iščejo rešitelje interesov bank in vladavine finančnega kapitalizma, po Evropi, na obeh straneh Sredozemskega morja in povsod po svetu rojimo v pripravah na 15. oktober.

Takrat bomo rekli NE zategovanju pasov, NE izsiljevanju bank, NE pehanju v revščino, NE prekernosti, NE političnim elitam, agentom interesov bank, DA pravici do izobrazbe, zdravja, stanovanja, mobilnosti, komunikacije, okolja, DA zagotovljenemu dohodku za vse in pravici do izbire, DA socialnim, političnim in državljanskim pravicam za vse, DA resnični demokraciji, ki je bazična, neposredna, horizontalna, decentralizirana, transnacionalna, participativna.

Na nedavnem srečanju v Barceloni smo gibanja sprejela skupno izjavo in odločitev, da zgradimo 15. oktober kot utemeljitev globalnega evropskega gibanja, ki se bo zoperstavilo diktaturi finančnega kapitalizma in izborilo nov katalog pravic (http://www.njetwork.org/Skupna-izja...). 15O je začetek naše prihodnosti.

Želimo biti revolucija in želimo prispevati k rojenju v provinci finančnega imperija Sloveniji. Vse, ki jim je dovolj krize in potegavščine bank ter političnih elit, pozivamo, da se udeležijo prve skupščine za gradnjo 15O v Sloveniji, ki bo v ponedeljek, 26. septembra, ob 19.00 v Socialnem centru Rog, Trubarjeva 72, Ljubljana.

Naše potrebe in želje so pravice, ne surovina za bogatenje bank. Naše življenje je predragoceno, da bi se žrtvovali za peščico bogatašev. Naša generacija se ne misli sprijazniti s krajo prihodnosti. Nič za izgubiti, vse za pridobiti!

PDF - 83.2 kb
Letak_15o_slo
PDF - 84.7 kb
Leaflet_15o_eng

Pogledati online : facebook dogodek

Univerza za nepodredljive vede

novo na portalih gibanj