Post a message

Replying to:

  • Za manjšinsko Evropo (Franco Berardi Bifo)

    18 December 2006, by blanco
    Na začetku junija 2003 so določeni prestižni intelektualci v nekaterih evropskih deželah, vzpodbujeni s Habermasovim in Derridajevim pozivom, predstavili kratke refleksije, z namenom prispevati k procesu združevanja Evrope, ki se je znašel v posebej delikatni in dramatični fazi. Zadnji čas, da se je zgodilo nekaj takega. Namreč, v zadnjih letih evropski projekt ni vzpodbudil niti družbenih mobilizacij niti intelektualnih refleksij niti civilno družbenih strasti: proces evropskega združevanja je bil (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]