Post a message

Replying to:

  • Dohodek za mobilne in mnogotere (Andrej Kurnik)

    18 December 2006, by blanco
    Kontekst razprave Razprava o dohodku prihaja v ta prostor ob pravem času. Najnovejše reforme zahtevajo od novih političnih subjektivitet, ki nastajajo iz nasprotovanja neoliberalni globalizaciji, da skujejo instrumente za intervencijo v prihajajoče vroče politično obdobje. Instrumenti, katere je treba iskati, pa morajo biti sposobni zavrniti vsiljene pogoje debate in premestiti diskusijo. Treba je odpreti scenarij, v katerem so vloge trenutno porazdeljene med neoliberalne ekonomiste, ki jahajo (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]