Post a message

Replying to:

  • Od tranzicije h konstituirajoči oblasti (Antonio Negri)

    18 December 2006, by blanco
    Komunizem kot minimalni cilj Tako revolucionarna kot reformistična tradicija sta od Bernsteindebatte naprej smatrali socializem kot obdobje tranzicije od kapitalizma h komunizmu (ali v socialdemokratski terminologiji postkapitalizmu) in potemtakem kot od obeh neodvisen koncept. Da so socialni demokrati takoj zapustili teren utopije, da bi se prepoznali kot zgolj upravljalci kapitalistične modernizacije, je njihov problem. Naš pa je od trenutka, ko se par un tour de passe-passe ta tranzicija, (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]