Post a message

Replying to:

  • Marx in delo - pot dezutopije (Karl Marx, Toni Negri)

    18 December 2006, by blanco
    Upiranje je ustvarjanje. Strategija boja prekernih je samoovrednotenje izven in proti mezdnemu režimu. Pogovarjati se je treba o taktikah. Kapital ne more drugače, kot da kolonizira sfero razpoložljivega časa, sfero ne-dela, ki je postala poglavitna podlaga družbenega bogastva. Ta kolonizacija je prekerizacija. Pomeni predvsem blokiranje novih produktivnih subjektivitet, nove narave dela, ki ima vse značilnosti delovanja. Predpostavka in na njej sloneč režim, da se lahko uresničimo zgolj v (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]