Post a message

Replying to:

  • Horizont skupnega

    20 January 2010, by blanco
    Gilles Deleuze, ko reflektira Foucaultov koncept dispozitiva (materialnih, družbenih, afektivnih in kognitivnih mehanizmov ali aparatov produkcije subjektivitete), trdi: »Pripadamo dispozitivom in delujemo znotraj njih«. Vendar, če želimo delovati znotraj njih, se mora etični horizont preusmeriti iz identitete v postajanje. Hardt in Negri, Commonwealth Pred nami je posebna številka ČKZ z naslovom Horizont bojev: na lateralah, mejah in marginah. V njej se najprej ukvarjamo z vprašanjem migracij, (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]