Post a message

Replying to:

  • Pismo Skupščine začasnih uporabnikov in uporabnic bivše tovarne Rog

    22 March 2007, by blanco
    Pismo Skupščine začasnih uporabnikov in uporabnic bivše tovarne Rog Prejšnji petek nas je presenetil obisk velike delegacije MOL. Prijetno, saj že kar nekaj časa skušamo navezati stik z občino, da bi se pogovarjali o problemih začasne rabe bivše tovarne Rog in o tem, kako bi po dolgem času odprta tovarna Rog prispevala k skupnemu dobremu v mestu Ljubljana. Neprijetno zato, ker je sam način obiska izpričal nezaupanje predstavnikov občine do skupnosti začasnih uporabnikov in uporabnic bivše tovarne Rog, (...)

Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]