Post a message

Replying to:

  • SC Rog se predstavi

    23 February 2010, by blanco

    V SC Rog smo spisali predstavitveni bilten. Zajema refleksijo našega delovanja v zadnjih štirih letih, definira nova izhodišča in je zato prelomen trenutek v samokonstituciji. Razglaša razveljavitev koncepta začasne rabe, na katerem je bila utemeljena uporaba dolgo časa zapuščenega kompleksa bivše tovarne Rog. Proti konceptom kreativnih industrij, kreativnega mesta in družbe znanja postavlja koncept novih institucij osvobodilne kreativnosti in znanja. "Sedaj se borimo za reapropriacijo kot samodoločne prakse in institucije - za nove institucije skupnega. In do tega imamo pravico! Ta pravica izhaja iz projekta vračanja moči vsem. Je torej mnogo večja, kot je bila pravica peščice, ki nam je skozi množično razlastitev, privatizacijo in lastninsko konsolidacijo vzela skoraj vso moč."


Forum registration required

Prior to participating in this forum, you must register. Thank you for entering the personal identifier supplied to you. If you are not already registered, you must register.

[Connection] [register] [password forgotten?]